Hoppa till textinnehållet

Arvskifte - dela upp arv mellan dödsbodelägare

Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Södra Dalarnas Sparbank till arvingarna.

Arvskifteshandling och tidsgräns arvskifte

 Checklistor - få hjälp av Södra Dalarnas Sparbank med att fördela arvet

Alla arvskiften hanteras av en specialistgrupp inom banken. Detta gäller oavsett om du är privatperson eller boutredningsman som utsetts av tingsrätten att förvalta dödsboet. Här kan du läsa hur du gör för att skicka in uppdrag till oss och vilka handlingar som behövs.

  1. Dödsbodelägare - ensam eller flera

  2. Boutredningsman

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss på 0225-358 00 på vardagar, klockan 09.00-15.30, måndag och torsdag 9.00-18.00. 
 

Har du juridiska frågor om bouppteckning och arvskifte? 
Träffa en jurist hos någon av våra samarbetspartners:

På kontor eller via telefon: Advokat Anita Odenius

Via telefon/video eller gör det själv online:Lexly

 

Vill du ha ekonomisk rådgivning, till exempel placering av arv?

Kontakta oss