Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kapitalförsäkring

Våra kapitalförsäkringar finns i olika former för att kunna vara anpassad till precis det syfte du har för din Kapitalförsäkring. Kapitalförsäkringen passar dig som vill ha kontroll, vill ha en enklare deklaration och flera olika alternativ till placeringar.

 • Du väljer själv vem du sparar till.
 • Du bestämmer själv när och hur pengarna ska betalas ut.
 • Via försäkringsmomentet i Kapitalförsäkringen bestämmer du också vem som ska ärva sparandet i kapitalförsäkringen.
 • Kapitalförsäkringen schablonbeskattas med en årlig avkastningsskatt vilket gör att när du väljer att få dina pengar utbetalade är de skattade och klara.
 • Omplaceringar inom kapitalförsäkringen är skattefria och du slipper deklarera för affärerna.

Se exempel - Avkastningsskatt >>

X

Din avkastningsskatt beror på:

 • försäkringens värde i början av varje år
 • eventuella insättningar under året
 • hur hög statslåneräntan var den 30 november föregående år.

Sparandet beskattas schablonmässigt på en tänkt årlig avkastning motsvarande statslåneräntan, samt sedan första januari 2016, med ett tillägg om 0,75 procent (som lägst kan det dock bli 1,25 procent).

 • Avkastningsskatten för 2016 är cirka 0,42 procent (30% x 1,40%).
 • Avkastningsskatten för 2017 är cirka 0,375 procent (30% x 1,25%).

Försäkringsgivaren Swedbank Försäkring betalar in din skatt så det behöver du inte tänka på själv.

Exempel

Om du har 100 000 vid årets ingång blir skatten 420 kronor för 2016.
(100 000 x (0,65% + 0,75%) x 30%). Skatten tas ut med 35 kronor per månad.

Om du har 100 000 vid årets ingång blir skatten 375 kronor för 2017.
(100 000 x 1,25 x 30%). Skatten tas ut med 31,25 kronor per månad.

Insättningar under året

Insättningar ingår i skatteunderlaget.

 • Under första halvåret utgör hela insättningen grund för skatt.
 • Under andra halvåret utgör halva insättningen grund för skatt.

Skatten kommer att tas ut under de resterande månaderna av året.

Exempel

Du sätter in 10 000 kronor den 15 februari. Skatten på insättningen dras under de elva månader som återstår på året, det vill säga 1/11 per månad.

Skatten dras i slutet av varje månad och betalas in av Swedbank Försäkring.

Ännu ej uttagen skatt

Avkastningsskatten tas ut löpande under beskattningsåret med 1/12 per månad. Detta innebär att Swedbank Försäkring reserverar ett belopp, "Ännu ej uttagen skatt", vilket motsvarar den avkastningsskatt som ännu inte har dragits under året. På så vis kan du få avkastning på pengarna under en längre tid innan skatten dras.

Kapitalspar Fond

Kapitalspar Fond är den vanligaste av våra kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringen ger dig ett flexibelt och enkelt sparande därdu enkelt kan byta fonder under spartiden utan att behöva tänka på eventuella skatter eller avgifter för själva omplaceringen. Kapitalspar Fond är dig som söket ett aktivt sparande oavsett vilket sparmål du har.

Spara till pensionen i en kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring passar som sparform för dig som vill spara till din pension. Vill du sätta en guldkant på din tillvaro som pensionär är det viktigt att du sparar själv. Kapitalförsäkringen ger dig ett enkelt och flexibelt pensionssparande där du kan:

 • bestämma hur pengarna ska betalas ut, till exempel genom engångsuttag eller månatlig utbetalning.
 • bestämma vem som ska få dina pengar vid ett eventuellt dödsfall utan att behöva skriva testamente.
 • sätta upp villkor för förmånstagare vid gåva eller dödsfall, till exempel att pengarna ska vara enskild egendom.

Pengarna är dessutom inte låsta till någon speciell ålder som ett vanligt pensionssparande vanligen är.

Spara till barn i en kapitalförsäkring

Du kan enkelt spara till ditt barn eller barnbarn i en kapitalförsäkring. Kanske sparar du till en första grundplåt till barnets första egna boende eller till ett körkort. När du sparar till barn med en kapitalförsäkring sparar du i ditt eget namn men lägger in det barn som du vill spara till som förmånstagare i försäkringen, vilket medför att barnet ärver sparandet i händelse av ett dödsfall. En fördel med att spara i sitt eget namn är också att du bestämmer när barnet ska få pengarna och barnet får inte per automatik tillgång till pengarna när barnet blir myndigt som vid andra sparformer.

Kapitalspar Depå

Om du är en aktiv och engagerad sparare med en större summa som ska placeras är Kapitalspar Depå för dig. I Kapitalspar Depå kan du placera i fonder, aktier och/eller andra värdepapper på ett enkelt sätt via våra Digitala tjänster eller tillsammans med din rådgivare bygga upp en portfölj som passar dina sparmål och din ekonomi. Vinster, utdelningar och uttag är skattefria och du betalar endast Kapitalförsäkringens avkastningskatt varje år och slipper på så vis att deklarera varje affär. Dessutom har du Kapitalförsäkringens vanliga fördel att du själv väljer vem som ska ärva ditt sparade kapital.

Pris

Kapitalspar Fond

Insättning upp till 1 000 000 kronor

 • 0,40 % av försäkringsvärdet
 • Fondförvaltningsavgift för valda fonder
 • Courtage via internet 0,99% (miniavgift 99 kr)
 • Courtage vi kontor/telefon 0,5% (miniavgift 150 kr)

Insättning mer än 1 000 000 kronor

 • 0,20 % av försäkringsvärdet
 • Fondförvaltningsavgift för valda fonder
 • Courtage via internet 0,99% (miniavgift 99 kr)
 • Courtage vi kontor/telefon 0,5% (miniavgift 150 kr)

Kapitalspar Depå

Insättning upp till 1 000 000 kronor

 • 120 kronor per år
 • 0,75 % av försäkringsvärdet
 • Fondförvaltningsavgift för valda fonder

Insättning mer än 1 000 000 kronor

 • Vid värde över 1 000 000 kr debiteras ingen fast försäkringsavgift
 • 0,20 % av försäkringsvärdet
 • Fondförvaltningsavgift för valda fonder

Avgifter tas ut genom försäljning av fondandelar.

Öppna en kapitalförsäkring

Kontakta oss

Ta kontakt med din rådigvare eller banken så hjälper vi dig att komma igång.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype