Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Aktuella räntor och priser

Kontoslag

Ränta och kontovillkor i korthet

Södra Dalakontot

Räntan är för närvarande 0,05 %

Ränta från första kronan oavsett belopp. Föregående års ränta samt fyra uttag per år, däröver en uttagsränta på 2,00 %, minimum 150 kr

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Löne/Pensionskonto (Sparbankskonto)

Räntan är för närvarande 0,00 %

Fria uttag

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Servicekonto

Räntan är för närvarande 0,00 %

Fria uttag

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

e-sparkonto

Räntan är för närvarande 0,00 %

För dig som är ansluten till internetbanken.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Ungdomskonto

Räntan är för närvarande 0,10 %

För dig som är mellan 13 & 20 år.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Pensionssparkonto IPS** (Individuellt Pensionssparande)

Räntan är för närvarande 0,00 %

Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Investeringssparkonto, ISK

Ränta på kontanta medel: 0,05 %

Avgift ISK: 0 kr

Vanliga fondavgifter och eventuellt courtage tillkommer. Se nedan.

Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du eventuellt en depåavgift.

Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto

Mer om fonder

Mer om värdepapperstjänster

Företagskonto

Räntan är för närvarande 0,00 %

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Placeringskonto företag/lantbruk

Räntan är för närvarande 0,00 %

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Skogskonto

Räntan är för närvarande 0,80 %

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Skogslikvidkonto

Räntan är för närvarande 0,80 %

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Bankens vardagstjänster såsom Bank via Internet, Bank via Telefon, och Ekonomisk rådgivning är kostnadsfria. 

Kontantutbetalningar 

Kontantuttag över 10 000 kr ska anmälas före uttag.

Insättningsgaranti

Konton som så anges ovan omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se

Skillnad ränta Fasträntekonto och årseffektiv ränta

Räntan på Fasträntekonto beräknas utifrån det faktiska antalet kalenderdagar delat med 360. Räntan på Fasträntekonto beräknas också utifrån att hela räntan betalas ut på slutförfallodagen.

Årseffektiv ränta är ett vanligt sätt att beräkna räntan för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan. Antalet räntedagar är alltid 360 dagar dividerat med 360 för varje helt år. Samtidigt räknas den årseffektiva räntan om, som om räntan årligen betalas ut och att man därigenom kan få en ränta på ränta-effekt.

** Omfattas ej av den statliga insättningsgarantin.

Mer information

Ang aktuella bolåneräntor var vänlig och ta kontakt med oss på banken.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype