Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Ungdomskonto

Om du är mellan 13 och 20 år kan du öppna ett Ungdomskonto i banken. Ett konto som du kan använda för att sköta dina betalningar. Du kan även koppla ett bankkort till kontot.

  • Du får ett konto som du kan få in dina pengar på och som kan användas för att sköta betalningar.
  • Med vårdnadshavares/förmyndares tillstånd kan du, ansluta ett Bankkort Maestro till kontot.
  • När du har fyllt 16 år kan du, med vårdnadshavares/förmyndares tillstånd, bestämma helt själv över kontot.

Så här fungerar Ungdomskonto

På Ungdomskontot sätter du in dina pengar, barnbidrag, studiemedel med mera. Kontot står i ditt eget namn. Ungdomskontot övergår till ett Privatkonto när du fyller 21 år.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se

Pris

Räntan är för närvarande 0,10 %

För dig som är mellan 13 & 20 år.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Öppna ett Ungdomskonto

Kontakta din rådgivare eller banken så hjälper vi dig att öppna ett Ungdomskonto.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype