Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Diagram med kursnivåer

Fonder

En fond är en samling värdepapper och/eller aktier som du äger tillsammans med alla andra som sparar i fonden. Den som sparar i en fond kallas fondandelsägare. Det finns flera typer av fonder, aktiefonder placerar bara i aktier, blandfonder blandar aktier med räntebärande papper.

Om du sparar i en fond kan du både sätta in engångsbelopp eller spara regelbundet varje månad. Dina pengar är lättillgängliga om du vill sälja fondandelar. Fondens förvaltare bevakar placeringarna och sköter köp och försäljning av värdepapper i fonderna. För det betalar du en årlig förvaltningsavgift som dras direkt från fondens förmögenhet. När du vill köpa, byta eller sälja fondandelar kostar det vanligtvis ingenting.

Hur mycket behöver jag kunna?

En professionell fondförvaltare sköter handeln med värdepapper i fonden. Men du har själv ansvar för att du köpa eller sälja dina andelar i fonden. Grundprincipen för fondsparande är att du bör utgå från när du ska använda dina pengar och hur låg eller hög risk du vill ta. Vill du spara bekvämt i en av våra skräddarsydda fonder eller vill du vara en aktiv fondsparare? Väljer du det bekväma fondvalet gör du ett val bland våra fem skräddarsydda fonder. Är aktivt val något för dig? Då kan du välja bland drygt 500 fonder. Det är alltid viktigt att du själv sätter dig in i i vad som händer med det egna sparandet, till exempel när räntan eller börsen går upp eller ner. Det kan även vara bra om du bestämmer dig om du ska gå ur en sparform om värdet sjunkit en viss procent eller stigit till en viss nivå.

Kontakta oss så hjälper vi dig att ta reda på vilken fond som passar dig.

Samla dina fonder

Har du ett fondsparande sedan tidigare hos en annan bank eller förvaltare? Du kan enkelt samla dina fonder hos oss och få överblick över hela ditt sparande.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Lär dig mer

Vi har ett brett utbud från vanliga aktiefonder till räntefonder. Och vad är egentligen en indexfond? Läs mer om de vanligaste begreppen inom fonder.
Olika fondtyper

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype