Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundskydd för dig som placerar ditt sparande i värdepapper

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller gör andra transaktioner på värdepappersmarknaden indelas i olika grupper för att anpassa nivån på kundskyddet.

Skyddet skiljer sig åt för olika kundgrupper beroende på kundens kunskaper, erfarenhet och övriga förhållanden. Banken har valt att använda de legala definitionerna av de olika kundkategorierna. Det innebär att de kunder som inte yrkesmässigt handlar med finansiella instrument rubriceras som icke-professionella kunder.

Kunderna indelas i icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördiga motparter.

Högsta kundskyddet har de icke-professionella kunderna och den lägsta skyddsnivån har kunderna som är jämbördiga. Om banken inte meddelar annat kategoriserar banken dig som icke-professionell med högsta kundskyddet.

När du får rådgivning

Vid en rådgivningssituation ska vi tillsammans komma fram till vilka värdepapper som passar dig bäst. Då går vi bland annat igenom:

  • din ekonomiska situation
  • syftet med placeringen
  • din riskprofil
  • dina erfarenheter av olika sparprodukter

Syftet med genomgången är att vi ska säkerställa att den produkt du vill köpa verkligen uppfyller dina krav och förväntningar.

Efter rådgivningen får du en dokumentation över vad vi har kommit fram till.

När du köper värdepapper

Värdepappren delas in i två kategorier:

  • okomplicerade finansiella instrument
  • komplicerade finansiella instrument

Första gången du köper värdepapper som definieras som komplicerade föreskriver reglerna att banken ska ställa ett antal frågor. Syftet är att vi ska försäkra oss om att du har betryggande kunskaper om och erfarenheter av de värdepapper som du tänker köpa. Rutinen kallas passandebedömning.

Hur hanterar vi din order?

Hos oss kan du alltid räkna med att bli rättvist hanterad i orderläggningen. Våra principer att behandla dig som kund gäller för stor som liten.

Vi har utarbetat och dokumenterat våra riktlinjer för bästa order utförande i en policy. Där kan du läsa i detalj hur vi kan utföra din order och till vilka marknadsplatser vi vänder oss direkt samt vilka mäklarföretag vi använder oss av om vi skall utföra din order utomlands.

Har du några frågor om vår orderutförandepolicy vänd dig gärna till din rådgivare eller ditt bankkontor.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet alla dagar
Kl. 07.00-23.00*
Från Sverige:0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelgeQr

SUPPORT DIGITALA TJÄNSTER

Öppet alla dagar 07.00-23.00* Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt Från Sverige:  08-411 10 11 Från utlandet: +46 8 411 10 11

OM BANKEN

Clearing: 8114-1 BIC/Swift: SWEDSESS GIIN: NQHBSU.99999.SL.752 Bankgiro: 981-1142 Org. nr: 582000-5345 Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype