• Växthusgasutsläpp
  • Biologisk mångfald
  • Vatten
  • Avfall
  • Social hållbarhet (även kallad Sociala förhållanden och personalfrågor/Sociala hänsyn)
  • Arbetstagares rättigheter