Hoppa till textinnehållet

För en hållbar utveckling

Södra Dalarnas Sparbanks vision är att förverkliga människors drömmar i ett välmående samhälle. Den lokala förankringen är grunden för vår verksamhet, vi är helt beroende av hur det lokala samhället mår och utvecklas. Därför är det viktigt för oss att främja tillväxt lokalt och bidra till en långsiktig ekonomisk trygghet för våra kunder, och för banken.

Vi har en bred förankring i samhället och tar aktivt del i utvecklingen av våra tre kommuner genom både vår kärnverksamhet och vår samhällsnytta. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är en naturlig del av vår affärsidé. Samma bärande idé som 1837 då banken grundades arbetar vi utifrån idag.

Ekonomisk hållbarhet

Som lokal bank ser vi oss som samhällsmotor för företag och hushåll i regionen genom att tillhandahålla god bankservice och hög finansiell kompetens.

Ekologisk hållbarhet

Vi arbetar för att löpande begränsa vår miljö- och klimatpåverkan, men också för att stödja våra kunder genom information och inspiration. 

Social hållbarhet

Vi vill vara en positiv kraft i samhället bland annat genom att stötta det lokala näringslivet, bidra till utbildning och kulturaktiviteter i Södra Dalarna.

Hållbara tjänster

Här har vi samlat några av de hållbara tjänster som vi erbjuder:
 

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.