- Det är med stolthet och ära vi emottar vår banks hållbarhetspris. Vår färdplan till fossilfria hållbara vägtransporter startade för mer en ett decennium sedan har gett oss en tätposition i åkeribranschens omställning till fossilfrihet. Ägare, personal, leverantörer och transportköpare har varit engagerade på resan.Samtliga lastbilar körs på förnyelsebara bränslen som RME, HVO, ED95 och inom kort även på EL och BIOGAS. Klimatmålet 70 % CO2 reduktion till 2030 uppnådde vi redan 2015. Vi har minskat koldioxidutsläppen från våra tunga fordon med mer ca 54 000 ton CO2 sedan omställningen startades 2009. Konkurrensen är hård i transportbranschen idag, effektiva fordonslösningar och hållbara bränslen är ett krav. Vårt miljöarbete har gjort att vi tagit marknadsandelar, säger Roger Blom, VD för Ernst Express AB.