Hoppa till huvudinnehåll

Extra stöd till Idrott och kultur

Vårt föreningsliv kopplat till idrott och de kulturarrangemang som genomförs i Avesta, Hedemora och Säters kommun skapar en attraktiv plats att bo och verka i. Det är något vi vill värna om. Södra Dalarnas Sparbank har därför avsatt extra pengar för stöd till föreningar inom idrott och kultur som dramatiskt drabbats av de konsekvenser coronaviruset har medfört.

 

Stödinsatserna ska stärka den allmänna samhällsutvecklingen och fokus ligger på föreningar och organisationer inom kultur och idrott där vi ser en dramatisk påverkan av verksamheten på grund av coronaviruset.

 

Vad gäller?

  • Stödet kan sökas av idrotts- och kulturföreningar i Avesta, Hedemora eller Säters kommun.
  • Stödet kan hjälpa föreningar som fått intäktsbortfall eller utökade kostnader för inställda arrangemang som skulle ha skett i närtid. Obs! Stöd kan inte sökas för uteblivna sponsorintäkter.
  • Konsekvenserna påverkar aktörens möjlighet till fortsatt verksamhet kraftigt.
  • Stöd kan också ges till föreningar som ställer om sin aktivitet för att säkerställa fortsatt verksamhet och som bedöms ha väsentlig betydelse för samhällsutvecklingen inom bankens verksamhetsområde.
  • Ansökan ska innehålla beskrivning av och syfte med verksamheten samt den situation som föreningen/organisationen nu befinner sig i.
  • I det fall ansökan gäller stöd för fortsatt verksamhet kopplat till intäktsbortfall ber vi också om en redovisning av tänkt budget för arrangemanget och uppskattat intäktsbortfall.


Till ansökan ber vi också att ni bifogar resultat- och balansrapport för 2019 och 2020. Alla underlag till ansökningar behandlas konfidentiellt. Ansökan kan göras till och med den 30 maj 2020. Vi behandlar ansökningarna löpande.

Kontaktuppgifter

Therese Oljans Backlin


Har du dokument som du vill bifoga?
Skicka dessa separat till: