Hoppa till textinnehållet

Genomförda projekt inom vår samhällsnytta

Vi är stolta över att kunna bidra till förverkliganden av projekt  som bidrar till att Avesta, Hedemora och Säters kommun utvecklas. Våra eldsjälar i föreningar och näringsliv har genomfört över 80 projekt som vi bidragit till. På denna sida får du ett urval av dem. 

Inspiration från några av våra genomförda projekt inom vår samhällsnytta

Aktivitetsplan för fler träningsmöjligheter

Projektägare: Brovallens IF
Projektledare: Wolfgang Streith 
Beviljade medel: 26 000 kr

Brovallens IF ska bygga en belyst aktivitetsplan där lek och spel kan kombineras med barmarksträning. Det gör att föreningen kan erbjuda en roligare och bättre träningmiljö för deras barn- och ungdomsverksamhet. Allmänheten är alltid välkommen att ta del av utomhusfaciliteterna när det önskas.

Brovallsgården har idag ett utegym och en fin terrängbana, aktivitetsplanen kommer att komplettera dessa faciliteter.

Orka och funka - för barn och ungdomar med funktionsvariationer

Projektägare: Funkibator Öst
Projektledare: Linda Rosen
Beviljade medel: 200 000 kronor

Projektet ”Orka och funka” har bidragit till stöd för familjer med barn och ungdomar i  åldern 13-25 år som har funktionsvariationer. Projektet pågick under 2020 och idag finns ett nätverk med 80-talet familjer, kika efter Orka och funka på Facebook. Det har också startats en nybildad förening som heter Orka och Funka.  Föreningen samlar föräldrarna och samverkar med myndigheter och andra föreningar. 

 

Ungdomar med funktionsvariationer blir ofta isolerade och hamnar i ett utanförskap. De har av många olika anledningar hamnat i en ond spiral av att inte ”kunna” ta sig hemifrån. De slutar gå till skolan. De kommer inte ut på arbetsmarknaden och deltar inte i fritidsaktiviteter. De har minimalt med kompisar och lever hemma, ofta mycket genom det digitala. Både på kort och lång sikt ska föreningen erbjuda möjligheter som kommer att öka ungdomarnas livskvalité, medverkan i samhället och att komma ut i arbete och få fler vänner,Både på kort och lång sikt ska föreningen erbjuda möjligheter som kommer att öka ungdomarnas livskvalité, medverkan i samhället och att komma ut i arbete och få fler vänner,

 

 

Lånestuga - barn och unga kan låna fotbollsutrustning

Projektägare: Avesta AIK
Projektledare: Sanna Isacsson & Jessica Olveby
Beviljade medel: 7000 kr

För att alla barn och ungdomar ska ha möljighet att få spela fotboll, oavsett socioekonomisk bakgrund så har Avesta AIK startat upp en lånestuga där man får låna skor, benskydd och matchshorts tills dess att man haft möjlighet att skaffa egen utrustning. 

 

 

Utegym Nibbleberget

Projektägare: Vasaloppsklubben
Projektledare: Håkan Frenell
Beviljade medel: 20 000 kronor

Nibbleberget är ett populärt rekreationsområde och Vasaloppsklubben har byggt ett utegym där som invigdes våren 2020. Projektet blev en förlängning av projektet där klubben har röjt och märkt ut vandringsleder, även det projektet har fått pengar av Södra Dalarnas Sparbank. 

och Skörda södra Dalarna

Projektägare: Skördefest i södra Dalarna ideell förening  
Projektledare: Liselotte Dahlin, Olle Bengtsson
Beviljade medel: 250 000 kronor

Skördefest i Dalarna ideell förening ska utveckla matsektorn i södra Dalarna för att få fler lönsamma företag och en levande bygd.

 

Mamma och barn plockar sallad i trädgården

Inventering och digitalisering föremålssamlingar

Projektägare: Stora Skedvi Hembygdsförening
Projektledare: Jonas Ahlin
Beviljade medel:  28 748 kronor


Stora Skedvi Hembygdsgård har ett antal muséer, bland annat ett stort redskapsmuseum som beskriver jordbrukets arbete och redskap genom tiderna, men även bl.a. ett skolmuséeum, en parstuga som visar hur ett gammalt hem kunde se ut, en byggnadsminnesförklard Kaplansgård m.m. Dessutom finns ett större antal föremål på magasin som aldrig eller sällan visas för offentligheten. 

Samarbetspartnern ska nu genom projektet se till att alla inventarier på ett korrekt sätt införlivas inventariet med bilder, numrering, ursprung, gåvoavtal m.m. och få till rutiner och verktyg till att framledes kunna handha inventariet löpande.