1. Är er verksamhet riktad till barn och ungdomar?

2. Är er verksamhet bred och når ut till många?

3. Ges möjlighet till bra exponering av bankens varumärke?

4. Kan ni beskriva hur ni arbetar för en hållbar framtid?