-       Som bank har vi en stor möjlighet att påverka och det är viktig att vi bidrar till den omställning som just nu sker i samhället. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är en naturlig del av vår affärsidé och nu vill vi stärka vårt hållbarhetsarbete ytterligare och fortsätta ta ett långsiktigt ansvar för miljö, samhälle och kunder, säger Jonas Nyberg, VD för Södra Dalarnas Sparbank. 

Vad innebär åtagandet?
Södra Dalarnas Sparbank måste anpassa sin affärsstrategi så att den ligger i linje med och bidrar till FN:s globala utvecklingsmål och Parisavtalet. Under kommande 18 månader ska banken påvisa en tydlig förflyttning genom att:

  •  Tydliggöra vilka mål banken åtar sig att uppfylla

  •  Visa vilken påverkan banken kan göra inom hållbarhetsområdet

  •  Arbeta tillsammans med sina kunder för att uppmuntra och möjliggöra långsiktigt hållbara ekonomiska aktiviteter

  •   På ett transparant sätt följa upp och rapportera hur den bidrar positivt och negativt till hållbarhetsmålen.

 

Länk till UNIEP FI’s principer för ansvarsfull bankverksamhet (ENG))https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/

Läs mer om Södra Dalarnas Sparbank hållbarhetsarbete