Så här fungerar valutaswap

En valutaswap är ett avtal om byte av en valuta mot en annan under en viss tidsperiod. Swappriset bestäms utifrån ränteskillnaden mellan valutorna som handlas.

En valutaswap används främst för likviditetshantering eller vid förlängning av valutaterminer

Exempel

Ett exportföretag behöver en miljon EUR för att göra en betalning. Företaget har inga EUR på kontot men vet att de om tre månader får ett likvärdigt EUR-belopp från en kund. Företaget behöver alltså EUR, men vill undvika att behöva växla vid två tillfällen och ta valutarisk under tiden. Företaget gör då ett byte av valutor, dvs. en valutaswap. De köper EUR till avistakurs och säljer samtidigt EUR för leverans om tre månader. Om EUR-räntan är lägre än SEK-räntan uttrycks priset för swappen som ett påslag på avistakursen. Ett importbolag kan använda en valutaswap på samma sätt men där de säljer valuta idag och köper i framtiden.

Tips och råd

  • Ett ramavtal tecknas med banken.
  • Varje valutaswap skräddarsys med avseende på nominellt belopp, start och slutdag.
  • Valutaexponeringen kan förändras under tiden enligt önskemål (till rådande marknadspris).
  • Valutaswap kan göras genom tjänsten FX Trade, över telefon eller via din bankkontakt

FX Trade