Vi förverkligar människors drömmar i ett välmående samhälle!

Drömmer Du om ett rikt föreningsliv eller ett projekt som kan utveckla Södra Dalarna? Då skulle vi kunna vara den som förverkligar just Din dröm. Under 2017 delade vi ut totalt 2,8 miljoner i stöd till föreningar och projektägare inom vårt verksamhetsområde Säter, Hedemora och Avesta kommun. Alla har de sina drömmar om att bidra till en livskraftig region.

För oss är detta en hjärtefråga och vi vill vara en del av Södra Dalarnas utveckling. Vår samhällsnytta går under namnet Tro Hopp & Klöver som består av två delar, projekt och sponsring.

I varje projekt arbetar vi med ett avgränsat mål samt start och stopp datum. Projektet ska ha bestämda resurser som t.ex en budget och ha en tydlig arbetsform som projektgrupp.

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Den sponsrade ger vissa förmåner till sponsorn och får som motprestation kontanta medel eller profilprodukter.

Förverkliga din dröm du också!

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype