Hoppa till huvudinnehåll

Att hållbarhet är viktigt håller nog de flesta med om. Men vad är det egentligen? Ett begrepp som du kanske hört talas om är ESG. I korthet handlar ESG om hur ett bolag tar hänsyn till miljön (E- environmental), social hållbarhet (S-social) och bolagsstyrning (G-governance).

Exempel på vad som ingår i ESG

 • Bolag ska skötas på ett sunt och ansvarfullt sätt.
 • Ta hänsyn till efterlevnad av internationella normer och konventioner så som;
 • mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet, social integration och minoriteters rättigheter.

Miljö

E
 • Begränsning av eller anpassning till klimatförändringar.
 • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.
 • Omställning till en cirkulär ekonomi.
 • Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar.
 • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Social hållbarhet

S
 • Bolag ska skötas på ett sunt och ansvarfullt sätt.
 • Ta hänsyn till efterlevnad av internationella normer och konventioner så som;
 • mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet, social integration och minoriteters rättigheter.

Bolagsstyrning

G
 • Bolagsstyrningen påverkar också hållbarheten.
 • Det handlar om styrelsens ansvar och sammansättning, ledning och företagskultur, ersättning till ledning och anställda.
 • Andra delar är riskhantering, efterlevnad och transparens av skatteregler, samt bekämpning av korruption och mutor.

Så jobbar vi med ESG

 • Miljö (E)

  Vid en analys av hur ett bolags verksamhet påverkar miljön så tittar man på flera aspekter. Vi har ett stort ansvar när det gäller att hjälpa dig flytta dina pengar till mer hållbara alternativ, samt högt ställda klimatmål utifrån investeringar och utlåning. 

 • Social hållbarhet (S)

  För oss är jämställdhet och mångfald självklara delar av vår verksamhet. Olikheter är viktigt för att skapa affärsnytta och gynnar våra affärsbeslut, kreativitet och prestation. Vi vill vara en positiv kraft i samhället bland annat genom att stötta det lokala närings- och föreningslivet och bidra till utbildning och kulturaktiviteter i Södra Dalarna.

 • Bolagsstyrning (G)

  Utan bankers tjänster och produkter slutar det finansiella systemet att fungera. Vi har en tydlig modell för hur vi ska styra bolaget som inkluderar ansvarsfördelning, effektiv intern styrning och kontroll, riskhantering och regelefterlevnad. Ett exempel är vårt samarbete med SMHI för att analysera eventuella klimateffekter i Sverige och de baltiska länderna, inklusive vilken påverkan på fastighetssektorn dessa kan ha. Det görs för att bättre förstå effekterna av de risker klimatförändringarna kan ha.
   

Hållbara tjänster

Här har vi samlat några av de hållbara tjänster som vi erbjuder:
 

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

 

Så kan du spara 

Hållbart sparande

Visste du att du kan påverka planetens framtid bara genom att spara mer hållbart? Vi vill ge dig bättre koll på vad du investerar i och hjälpa dig att göra hållbara val. Läs om vad som gör en fond hållbar, EU:s nya regler inom hållbarhetsområdet med mera.

Kvinna sitter barfota ute på en stentrappa en fin sommardag

Tillsammans gör vi skillnad