Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Samhällsnytta

Hållbarhetsrapport 2022

Läs och bläddra i vår hållbarhetsrapport för 2022.

För ett hållbart samhälle

Vår vision är att förverkliga människors drömmar i ett välmående samhälle. Vi har ett stort ansvar och en stor möjlighet att bidra till en hållbar utveckling i samhället genom både vår kärnverksamhet och vår samhällsnytta.

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är en naturlig del av vår affärsidé. Samma bärande idé som 1837 då banken grundades arbetar vi utifrån idag.

Att hållbarhet är viktigt håller nog de flesta med om. Men vad är det egentligen? Ett begrepp som du kanske hört talas om är ESG. I korthet handlar ESG om hur ett bolag tar hänsyn till miljön (E- environmental), social hållbarhet (S-social) och bolagsstyrning (G-governance).

Exempel på vad som ingår i ESG

 • Bolag ska skötas på ett sunt och ansvarfullt sätt.
 • Ta hänsyn till efterlevnad av internationella normer och konventioner så som;
 • mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet, social integration och minoriteters rättigheter.

Miljö

E
 • Begränsning av eller anpassning till klimatförändringar.
 • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.
 • Omställning till en cirkulär ekonomi.
 • Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar.
 • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Social hållbarhet

S
 • Bolag ska skötas på ett sunt och ansvarfullt sätt.
 • Ta hänsyn till efterlevnad av internationella normer och konventioner så som;
 • mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet, social integration och minoriteters rättigheter.

Bolagsstyrning

G
 • Bolagsstyrningen påverkar också hållbarheten.
 • Det handlar om styrelsens ansvar och sammansättning, ledning och företagskultur, ersättning till ledning och anställda.
 • Andra delar är riskhantering, efterlevnad och transparens av skatteregler, samt bekämpning av korruption och mutor.

Så jobbar vi med ESG

 • Miljö (E)

  Vid en analys av hur ett bolags verksamhet påverkar miljön så tittar man på flera aspekter. Vi har ett stort ansvar när det gäller att hjälpa dig flytta dina pengar till mer hållbara alternativ, samt högt ställda klimatmål utifrån investeringar och utlåning. 

 • Social hållbarhet (S)

  För oss är jämställdhet och mångfald självklara delar av vår verksamhet. Olikheter är viktigt för att skapa affärsnytta och gynnar våra affärsbeslut, kreativitet och prestation. Vi vill vara en positiv kraft i samhället bland annat genom att stötta det lokala närings- och föreningslivet och bidra till utbildning och kulturaktiviteter i Södra Dalarna.

 • Bolagsstyrning (G)

  Utan bankers tjänster och produkter slutar det finansiella systemet att fungera. Vi har en tydlig modell för hur vi ska styra bolaget som inkluderar ansvarsfördelning, effektiv intern styrning och kontroll, riskhantering och regelefterlevnad. Ett exempel är vårt samarbete med SMHI för att analysera eventuella klimateffekter i Sverige och de baltiska länderna, inklusive vilken påverkan på fastighetssektorn dessa kan ha. Det görs för att bättre förstå effekterna av de risker klimatförändringarna kan ha.
   

Hållbara tjänster

Här har vi samlat några av de hållbara tjänster som vi erbjuder:

Hållbarhet

Södra Dalarnas Sparbank har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

 

Vi investerar i framtiden

Vi vill bidra till ett södra Dalarna där människor mår bra, trivs att bo och har en trevlig fritid.
Därför investerar vi årligen drygt 2 miljoner kronor i lokala föreningar och projekt.
Varje dag bidrar vi till att södra Dalarna växer och utvecklas. 

Så kan du spara 

Börja månadsspara

Om du bara ska göra en enda sak för din ekonomi så är det att skaffa en buffert. Om du månadssparar blir sparandet av.

Välj hållbara fonder

Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem. I vår fondlista kan du filtrera fram olika hållbara fonder. 

Tillsammans gör vi skillnad

Swedbank Robur

Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vi arbetar för att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för ett hållbart sparande och hållbara investeringar. Swedbank Robur strävar efter att skapa långsiktig avkastning för kunderna och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön.

Swedbank Försäkring

 

Swedbank Försäkring erbjuder pensions-, kapital- och  person/riskförsäkringar till privatpersoner och företag. Vi arbetar för en hållbar utveckling av samhälle och miljö för att höja graden av hållbarhet både utifrån kunderbjudande och bolagets interna arbete.