Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app, BankID
Er verksamhet

Energiförsörjning på gården – hur ska man tänka?

Som lantbrukare och kanske producent av mjölk, kött eller andra råvaror har man ofta en hög energiförbrukning på gården. Precis som resten av samhället behöver lantbruket dra sitt strå till stacken och ställa om till en fossilfri och mer effektiv energianvändning. Här är några åtgärder man kan vidta.

A farmer feeding his cows

Lantbruk har generellt sett en hög energiförbrukning. Det krävs energi för att producera mjölk, kött och ägg eller för att sköta en hästgård och dra runt tunga fordon.

Vanligt är förstås att köpa el och diesel, men precis som resten av samhället behöver lantbruket fundera på hur man kan få till en fossilfri och mer effektiv energiförsörjning.

– Rent generellt gäller att vi måste bli mer hållbara, vi behöver bli mer resurseffektiva. Det gäller hela samhället, även skog och lantbruk. Samtidigt är det centralt att förändringarna inte leder till minskad odlingssäkerhet och försämrad livsmedelsförsörjning, säger David Kästel, lantbruksspecialist på Swedbank.

David Kästel listar några hållbara investeringar som en gård kan göra för att få en mer effektiv energihantering:

  • Installera värmeväxlare för återvinning av varmvatten (exempelvis diskning av maskiner på en mjölkgård där man använder mycket vatten)
  • Använda eldrivna maskiner istället för fossildrivna
  • Byta till fossilfri uppvärmning
  • Använda ledbelysning som drar mindre ström än vanliga lampor
  • Installera solceller
  • Investera i vindkraft

David Kästel menar att det kommer att dröja innan vi kan se eltraktorer för tung jordbearbetning inom lantbruket, den batterikapaciteten finns inte idag men att lantbrukare med lite nytänkande kan förändra en hel del.

– Förr kanske man obekymrat lät en maskin stå och gå, idag finns en annan medvetenhet. Och en mer effektiv energianvändning har ett privatekonomiskt perspektiv också – energi kostar pengar, menar han.

Han berättar om en lantbrukare med mjölkproduktion som bestämde sig för att gå över till förnyelsebar diesel, som kostar mer än vanlig diesel. Efter ett år, när han frågade lantbrukaren hur hans dieselkostnader blivit, blev svaret att de hade gått ner, för när dieseln blev dyrare så hade de börjat tänka om, och sänkte istället sina kostnader.

– Det går att tänka om. Är det nödvändigt att alltid ha med den stora lastmaskinen som drar mycket bränsle? Behöver jag göra den här bearbetningen av marken? Se över din energiförbrukning, det finns pengar att spara, säger David Kästel.

Prata med våra skogs- och lantbruksspecialister

Som kund hos oss får du tillgång till kompetens inom juridik, ägarskifte, försäkrings- och pensionslösningar, finansiering och placeringar.

Andra läste också: