Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app, BankID
Er verksamhet

Köpa skog – tips när du ska köpa skogsmark

Har du bestämt dig för att köpa skog? Det viktigaste är att bestämma vad du ska ha den till. Sedan kan du börja ringa in var på kartan den bör ligga. För många är närhet och tillgänglighet viktigt. Andra äger skog på distans och tycker att det fungerar utmärkt.

Three forest workers in the forest

Varför vill du köpa skog?

– Allt beror på i vilket syfte du köper skogen. Ska du hitta en bra skog på distans bör du skaffa en partner som kan den lokala marknaden. Vi finns från norr till söder och är gärna bollplank till skogsspekulanter vad gäller lokal fastighetsmarknad och vi kan även tipsa om personer med hög skogskompetens lokalt, säger Andreas Jansson, skogsspecialist på Swedbank.

Tips när du ska köpa skogsmark

  • Bestäm syftet med köpet. Vad du vill ha skogen till?
  • Skogsbruksplanen är en viktig del - använd den väl. Är skogen löpande skött, hur ser åldersfördelningen ut? 
  • Missa inte boniteten. Boniteten beskriver markens produktionsförmåga – den anges som ett tal, vanligen mellan 2 och 12, där 1 betyder att tillväxten i princip är obefintlig. Boniteten ska finnas med i alla skogsbruksplaner och prospekt.
  • Ta hjälp av våra skog- och lantbruksansvariga för en bedömning på plats.
  • Bedöm tillgängligheten. Saknas skogsvägar eller är marken kuperad?
  • Tänk till kring finansiering, räkna, analysera och ta kontakt med banken i tid.
  • Tänk framåt, skogsbruk är långsiktigt.
  • Försök att förutse det oväntade. Vilka anspråk kan kommuner och andra myndigheter tänkas ha på fastigheten i framtiden, för bostadsbyggande, vägar och annan infrastruktur?