Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Finansiell information

Södra Dalarnas Sparbank är en bank med ambitionen att vara en lokal utvecklingsmotor. Med en stor andel av den lokala marknaden, ett brett utbud av produkter och tjänster och en stark finansiell ställning är vi en kompetent och uthållig affärspartner.

Bankens balansomslutning uppgår till ca 4 miljarder kronor och med ett eget kapital på ca 500 miljoner uppnår vi en mycket stark finansiell ställning. Bankens affärsvolym, d v s förvaltade och förmedlade kundvolymer, uppgår till ca 12 miljarder kronor.

Läs om bankens 2017.

Försäkra

Årsöversikten är en "lättare" version av årsredovisningen där du kan se de viktigaste siffrorna för 2017.

Banken redovisar ett resultat före kreditförluster om 31,1 mkr, vilket är en minskning med fyra procent. Resultat efter kreditförluster uppgick till 29,7 mkr, vilket motsvarar en minskning om 2,6 mkr mot 2017.

Försäkra

Banken tillämpar idag fast ersättning till sina anställda i form av månadslön. Utöver fast ersättning, tillhandahåller banken möjlighet till en resultatandel - Guldeken.

Spara

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter offentliggör Sparbanken information kvartalsvis.

Försäkra

Södra Dalarnas Sparbanks riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begränsningar och försäkra att det finns kontroll på plats.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype