Skip to content

Finansiell Information

Södra Dalarnas Sparbank är en bank med ambitionen att vara en lokal utvecklingsmotor. Med en stor andel av den lokala marknaden, ett brett utbud av produkter och tjänster och en stark finansiell ställning är vi en kompetent och uthållig affärspartner.

 

Här hittar du bankens ekonomiska rapporter och årsredovisningar

Andra finansiella rapporter