Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Finansiell information

Här hittar du bankens ekonomiska rapporter och årsredovisningar

Södra Dalarnas Sparbank är en bank med ambitionen att vara en lokal utvecklingsmotor. Med en stor andel av den lokala marknaden, ett brett utbud av produkter och tjänster och en stark finansiell ställning är vi en kompetent och uthållig affärspartner.
 

Bankens balansomslutning uppgår till ca 4,2 miljarder kronor och med ett eget kapital på ca 568 miljoner uppnår vi en mycket stark finansiell ställning. Bankens affärsvolym, d v s förvaltade och förmedlade kundvolymer, uppgår till ca 12,4 miljarder kronor.

Årsöversikten är en "lättare" version av årsredovisningen där du kan se de viktigaste siffrorna för 2018

Andra finansiella rapporter

Periodisk information

I enlighet med finansinspektionens föreskrifter offentliggör sparbanken information kvartalsvis.

Riskhantering pelare 3

Södra Dalarnas Sparbanks riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begränsningar och försäkra att det finns kontroll på plats.

Ersättningar

Banken tillämpar idag fast ersättning till sina anställda i form av månadslön. Utöver fast ersättning, tillhandahåller banken möjlighet till en resultatsandel - Guldeken.