Meny
Vår verksamhet
Samhällsnytta
Kontakta oss

Finansiell information

flowers

Södra Dalarnas Sparbank är en bank med ambitionen att vara en lokal utvecklingsmotor. Med en stor andel av den lokala marknaden, ett brett utbud av produkter och tjänster och en stark finansiell ställning är vi en kompetent och uthållig affärspartner.

Här hittar du bankens ekonomiska rapporter och årsredovisningar.

Önskar du historiskt material är du välkommen att kontakta banken. 

 

Andra finansiella rapporter

Periodisk information

I enlighet med finansinspektionens föreskrifter offentliggör sparbanken löpande information om likviditet, kapitaltäckning och riskhantering.

Riskhantering pelare 3

Södra Dalarnas Sparbanks riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begränsningar och försäkra att det finns kontroll på plats.

Ersättningar

Banken tillämpar idag fast ersättning till sina anställda i form av månadslön. Utöver fast ersättning, tillhandahåller banken möjlighet till en resultatsandel - Guldeken.