Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Information om ersättningar

Ersättningssystemet baseras på FFFS 2011:1

Banken ska verka för att vara en attraktiv och långsiktigt lönsam bank. Bankens ersättningspolicy ska verka mot samma mål. De ersättningar som banken tillhandahåller sina anställda ska vara noga avvägda i förhållande till bankens ekonomiska situation och samtidigt verka för att upprätthålla en kompetent yrkeskår.

Ersättningssystem till anställda är styrelsens angelägenhet och ansvar liksom riskanalys, tillämpning och uppföljning. Inom styrelsen är ordförande och vice ordförande särskilt ansvarig för ersättningsfrågor till anställda. Deras uppdrag/uppgift är att bereda styrelsebeslut om ersättningar i banken.

Banken tillämpar idag fast ersättning till sina anställda i form av månadslön. Utöver fast ersättning, tillhandahåller banken möjlighet till en resultatandel – om max ett prisbasbelopp för årsanställd. Ersättningens storlek beror på hur väl banken uppfyller de mål som styrelsen fastställer varje år och beroende av hur bra banken presterar som helhet.

Samtliga anställda omfattas av bankens resultatandelssystem förutom den verkställande ledningen.

De medel som överlämnas till stiftelsen Guldeken bildar en gemensam fond i vilken respektive anställd äger en individuell andel svarande mot anställnings- och tjänstgöringsgrad. Avsättning sker efter beslut av styrelsen för alla tillsvidareanställda till Stiftelsen Guldeken. Utbetalning av resultatandelar ur Guldeken sker tidigast efter fem års fondering.

För övrig information om löner, pensioner mm se not 10 i bankens Årsredovisning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype