Hoppa till huvudinnehåll

Rätt försäkring allt viktigare när vädret förändras

Manlig bonde fixar något på sin traktor

Man kan aldrig veta vad naturens krafter har att bjuda på, därför är det extra viktigt att ha försäkringarna på plats. Särskilt viktigt är det om man är husägare.

Robert Öhrner är affärsutvecklare på försäkringsbolaget Tre Kronor Försäkring, som är försäkringsgivare för de skadeförsäkringar som Swedbank och sparbankerna säljer. Han vet allt om hur vädret kan drabba den som inte har rätt försäkringar.

”Skyfallen i Gävleborg mot slutet av sommaren 2021 illustrerar på ett tragiskt sätt vad man som husägare kan komma att stå inför”, säger Robert.

Men vad täcker egentligen en försäkring och hur skyddar man sig bäst? Vi låter Robet svara.

Har det kommit in fler anmälningar för skador relaterade till extremt väder i Sverige de senaste åren?
Ja, det har varit fler anmälningar. Skyfallet i Gävleborg var till exempel en stor händelse där det under kort tid kom en stor mängd nederbörd.

Täcker hemförsäkringen generellt skador på hemmet orsakade av extremväder?
Ja, man kan säga att villahemförsäkringen har ett övergripande skydd för de skador som kan uppstå vid extremväder såsom skada orsakad av storm, översvämning genom skyfall med mera. Dock ska man vara medveten om att vi ersätter översvämningsskador under förutsättning att det regnat minst 1 millimeter per minut eller 50 millimeter per dygn. Som jämförelse kan sägas att det under skyfallet i Gävleborg regnade omkring 160 millimeter per dygn, så det är tämligen stora mängder som gäller. Det man behöver tänka på är att för att täcka skador på lösöre, som till exempel skador på saker i källare vid översvämning, så behöver man ha en motsvarade villahemförsäkring, och inte bara en villa-försäkring, som bara täcker skador på själva huset.

Vilka skador täcks och vilka täcks inte?
Har man en villahemförsäkring kan den hjälpa till vid skador såsom översvämning, storm, hagel, snötryck eller andra naturskador som exempelvis jordskalv, jordskred, jordras, bergras, lavin eller vulkanutbrott.

Vilka är de vanligaste väderrelaterade skadorna i Sverige?
Översvämningar är det största problemet och framförallt i källare. Åska är också ett vanligt problem, där elektroniken slås ut om man inte dragit ut kontakt till el eller antenn.

Om skadan är ett faktum, vad ska man göra?
Om du drabbas av en skada ta kontakt med ditt försäkringsbolag så fort du kan, då får du hjälp och instruktioner om hur du ska agera. Det finns jourer som kan hjälpa till dygnet runt. Försäkringsbolagen finns till för att hjälpa då omfattande skador inträffar.

Vad är dina bästa tips för att skydda huset från att råka ut för skada från väder?
Gå ut och titta på hur det ser ut i din trädgård och runt ditt hus. Hur ligger huset, hur ser det ut på tomten? Hur ser fallet från huset ut? Finns det ställen där vatten kan samlas och tränga in i bostaden? Alltså i stort, vilka risker är huset förknippat med? Ta dessutom för vana att rensa hängrännor och dagvattenbrunnar med jämna mellanrum. Detta är extra viktigt i trappnedgångar till källare och garagenedfarter där brunnarna behöver kunna leda undan vattnet vid skyfall. Se också över vad du har placerat på golvet i källaren. Det räcker med att flytta upp sakerna 50 centimeter så är de mycket bättre skyddade.

Har försäkringsbolagen börjat göra ändringar i försäkringsvillkoren för att svara mot förändringar i vädret?
Nej, inga sådana ändringar syns ännu. Däremot kan man tänka sig att man framåt kommer titta på enskilda hus och var de är belägna och att det blir en högre riskpremie för att försäkra ett hus som ligger vid ett vattendrag och är lågt beläget.

Vad tror du om olyckor framåt relaterat till vädret?
Det vi har sett på senare tid är att det har blivit svårare att förutspå var skyfallen kommer att ske och hur stora de kommer att bli, och det tror vi att vi kommer se mer av framåt.

Behövs det förändringar i infrastrukturen runt våra hus för att anpassa till nya omständigheter?
Kommunerna behöver se över upptagningsförmågan av dagvatten, och här ser det väldigt olika ut i olika kommuner, både vad gäller vad man har för system och hur väl det fungerar.