Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Samhällsnytta

Hållbarhetspris

Hållbarhetspris

Vi vill motivera, stimulera och hylla det arbete som görs i vårt närområde och som bidrar till en hållbar resursanvändning, Därför har vi sedan 2019 ett hållbarhetspris som kan tilldelas ett företag, organisation eller förening i Avesta, Hedemora eller Säters kommun. Prisbeloppet är på 20 000 kr

Kriterier för Södra Dalarnas Sparbanks hållbarhetspris

Företaget, organisationen eller föreningen ska

  • ha sin huvudsakliga verksamhet i Avesta, Hedemora eller Säters kommun.
  • arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor i sin dagliga verksamhet.
  • vara långsiktigt, livskraftigt och ha en sund ekonomi.
  • under 2021 ha bidragit till att upprätthålla ett livskraftigt ekosystem, en hållbar resursanvändning och ett välmående samhälle.

Södra Dalarnas Sparbank premierar insatser som

  • kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden
  • kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda
  • präglas av engagemang och handlingskraft


Som sparbank skiljer vi oss från andra banker. Vår enda aktieägare är Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna, tillsammans med den delar vi årligen ut ca 2 miljoner av våra vinstmedel till projekt och sponsring som bidrar till att utveckla Södra Dalarna till en livskraftig region som människor väljer att leva och verka i.

 

Hållbarhetspris 2022

För 2022 går priset på 20 000 kronor till Erikshjälpen Second Hand i Hedemora.

Med en charmig blandning av det mesta för hem och person är Erikshjälpen i Hedemora ett omtyckt besöksmål. I tuffa ekonomiska tider är det än viktigare med en cirkulär försäljning som också ger klimathopp för kommande generationer. Erikshjälpen får människor som står utanför arbetsmarknaden att växa utifrån deras förmåga. Här bjuds ett socialt nätverk som också bidrar till integration och språkträning. Med sina tre stora uppdrag – överskott, social verksamhet och miljö - bidrar de till att bekämpa fattigdom och utsatthet utifrån sin vision – en förändrad värld där barns drömmar får liv. 

Hållbarhetspris 2021

För 2021 går priset på 20 000 kronor till Gustafs Scandinavia AB.

Gustafs Scandinavia får priset för att de med sina sofistikerade träinredningar bidrar till ett ökat välbefinnande och hållbara miljöer för nutida och framtida generationer. Det dagliga arbetet och hela tillverkningsprocessen genomsyras av miljöansvar. På både den nationella och globala marknaden är deras sociala ansvarstagande en viktig och naturlig del i arbetet. Gustafs arbete inspirerar och deras långa tradition av ansvar för en hållbar utveckling märks och berör. 

Hållbarhetspris

Hållbarhetspris 2020

Ernst Express tilldelas priset för att de med sitt engagemang och sin drivkraft gällande

hållbara vägtransporter bidrar till att upprätthålla ett livskraftigt ekosystem, en hållbar resursanvändning och ett välmående samhälle. Ernst Express visar handlingskraft och en framåtanda som bidrar till utvecklingen av hållbara vägtransporter. De har deltagit i projektet Elväg-Gävle - världens första elmotorväg för tunga lastbilar. Tillsammans med sina fordonstillverkare deltar Ernst Express i hållbarhetsprojekt gällande el, vätgas, ED95 och hybridteknik.

Hållbarhetspris 2019

Hållbarhetspriset för 2019 tilldelas Oppigårds Bryggeri, Hedemora kommun.
Oppigårds Bryggeri strävar efter att kontinuerligt minska miljöbelastningen genom ständiga förbättringar i sina processer. Det kan både handla om ny utrustning, eller ett nytt sätt att tänka kring effektivitet och miljövänlighet. Dett blir möjligt på grund av förändringar i arbetssätt och utbildning av personalen.