Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Samhällsnytta

Sponsring

Sparbanken Bergslagen har en lång tradition av att på olika sätt stödja samhället där vi är verksamma. Vi engagerar oss bland annat genom att investera i Bergslagens föreningsliv och då gärna med fokus på barn och ungdomar. Det känns riktigt bra.
 

Våra sponsorsamarbeten ska bidra till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. Vi utgår från definitionen ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Det innebär att våra framtida generationer ska ha det lika bra som oss när det gäller ekonomisk, social/kulturell och ekologisk utveckling. 

Vi samarbetar gärna med ideella föreningar och andra aktörer inom vårt verksamhetsområde som ger banken nya affärsmöjligheter och nya kunder.

Varje år får vi många förfrågningar och vi prioriterar samarbeten som ligger i linje med våra värderingar och sätter våra produkter och tjänster i ett positivt sammanhang. Att vara banken för de många innebär att vårt engagemang inom sponsring ska nå breda grupper i samhället som tilltalar många och olika människor, unga som gamla, och som ger oss möjlighet att träffa både nya och befintliga kunder.

Vi jobbar för en hållbar utveckling både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del i bankens aktiviteter och genom vår sponsring vill vi aktivt vara med och skapa ett samhälle som är hållbart. Därför är det viktigt för oss att våra samarbetspartners verksamhet är långsiktigt hållbar. I samband med samarbete ställer vi frågor som hjälper oss att prioritera bland inkomna ansökningar.

Ansökningar görs via vårt formulär två gånger per år under perioden 1–31 mars samt 1–30 september.

Frågor för samarbete

Vi har klara mål med vår sponsring. Vi vill verka som en positiv kraft i samhället genom vår lokala närvaro. Här är några av de frågor som ligger oss varmt om hjärtat.

 • Stämmer era värderingar med våra?
 • Kan ni skapa nya affärsmöjligheter för oss?
 • Stärker ni bilden av banken och ger vårt varumärke bra exponering i ett positivt sammanhang?
 • Bidrar ni till en hållbar utveckling och ett kontantfritt samhälle?
 • Finns ni i bankens verksamhetsområde och gör lokal nytta?
 • Är er verksamhet bred och når ut till många människor?

Vi prioriterar

 • Sponsring via föreningar och organisationer som engagerar och når många människor i våra kommuner
 • Vår sponsring strävar efter balans mellan idrott, kultur och samhälle med extra fokus på barn- och ungdomsverksamhet
 • Samarbetspartners som har ett aktivt hållbarhetsarbete
 • Samarbeten med föreningar och organisationer som är kunder i banken

Vi vill att sponsorsamarbetet ska innehålla mervärden för Sparbanken Bergslagen genom till exempel:

 • att vi är kontoförande bank med helkundsförhållande
 • att bankens varumärke syns i er egen marknadsföring
 • att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information till era medlemmar
 • att vi har rätt att omnämna er i vår marknadsföring

Vi sponsrar inte

 • enskilda personer eller lag
 • politisk eller religiös verksamhet
 • verksamhet som är uppenbart skadlig för miljön
 • byggnader, renoveringar och monument
 • årsböcker och publikationer
 • skol- och studieresor
 • projekt där samband mellan projektet och Sparbanken Bergslagen är svagt eller saknas

Vi skriver inte heller sponsoravtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen.

Frågor och svar

Här har vi samlat våra svar på de vanligaste frågorna om sponsring.

Ansök om sponsring

Marknadsavdelningen i banken ansvarar för sponsringen i hela vårt upptagningsområde, vilket innebär kommunerna Avesta, Hedemora, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Storfors och Säter.

Vill du ansöka om sponsring så tar vi emot digitala ansökningar två gånger per år under perioden 1–31 mars samt 1–30 september. Har ni ett pågående avtal med oss som löper ut mellan dessa perioder rekommenderar vi er att söka innan avtalet löper ut.

Vi tar endast emot digitala ansökningar.

Har du några frågor angående bankens sponsring är du välkommen att kontakta oss på sponsring@sparbankenbergslagen.se