Barn i luften

Välkommen till Ung Livsstil i Hedemora

Ung Livsstil i Hedemora startades höstterminen 2014 på initiativ av Södra Dalarnas Sparbank och Hedemora kommun. Vi vill stimulera ungdomar i Hedemora kommun till en god livsstil och att välja bort tobak, alkohol och andra droger. Samtidigt vill vi ge kunskap om livsstilsfrågor så att ungdomarna kan göra kloka och aktiva val för sin hälsa och framtid. Ca 80% av alla elever på högstadiet i Hedemora kommun är med.

Hur går det till?

Elever i årskurs 7, tillsammans med föräldrar, erbjuds att teckna en överenskommelse om att avstå från tobak (rökning och snus), alkohol och andra droger under hela högstadietiden. Överenskommelsen lämnas till Södra Dalarnas Sparbank och gäller till och med skolavslutningsdagen i årskurs 9.

Förmåner

De ungdomar som tecknar överenskommelsen får ett personligt förmånskort som bl.a. berättigar till:

  • Chans att vinna presentkort på körlektioner värde 10 000 kronor vid avslutningen i årskurs 9, totalt 2 presentkort.
  • rabatter och erbjudanden hos butiker och företag i Hedemora under hela högstadietiden
  • möjlighet att delta i trevliga aktiviteter som arrangeras för Ung Livsstil i Hedemora
  • chanser att vinna fina priser under hela högstadietiden
  • den som valt att börja spara minst 50 kronor varje månad från och med oktober 2017 får en bonus på 600 kr från Södra Dalarnas Sparbank efter skolavslutningen i årskurs 9. Förutsatt att inga uttag gjorts.

Förmåner för elever som är med i Ung Livsstil i Hedemora kan du läsa om här.

Regler

Om du bryter överenskommelsen har du inte längre rätt till några förmåner och får återlämna ditt personliga kort.

Södra Dalakontot – Södra Dalarnas Sparbank

Södra Dalakontot är en sparform för dig som vill spara tryggt och långsiktigt.

Ett konto där du har pengarna lätt tillgängliga när du behöver dem. Du får ränta från första kronan oavsett belopp. Föregående ränta samt fyra uttag per år, däröver en uttagsränta på 2,00 %. Minimum 150 kronor.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Fotopolicy

För att få vara med på foto under våra evenemang behövs underskrift från båda vårdnadshavarna. De foton som tas kommer främst användas i dokumentationssyfte och för publicering på Facebook och Instagram. Skulle du ha några frågor gällande detta vänligen kontakta trohoppklover@sodradalarnassparbank.se

Mer information

Kontakt

unglivsstil@sodradalarnassparbank.se

Överenskommelse

Ladda ner pdf här. Skriv ut, skiv på och skicka in.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype