Hur går det till?
Elever i årskurs 7, tillsammans med föräldrar, erbjuds att teckna en överenskommelse om att avstå från tobak (rökning och snus), alkohol och andra droger under hela högstadietiden. Överenskommelsen lämnas till Södra Dalarnas Sparbank och gäller till och med skolavslutningsdagen i årskurs 9.

Förmåner
De ungdomar som tecknar överenskommelsen får ett personligt förmånskort som bl.a. berättigar till:

Chans att vinna presentkort på körlektioner värde 10 000 kronor vid avslutningen i årskurs 9, totalt 2 presentkort.
rabatter och erbjudanden hos butiker och företag i Hedemora under hela högstadietiden möjlighet att delta i trevliga aktiviteter som arrangeras för Ung Livsstil i Hedemora chanser att vinna fina priser under hela högstadietiden den som valt att börja spara minst 50 kronor varje månad från och med första terminen i årskurs 7 får en bonus på 600 kr från Södra Dalarnas Sparbank efter skolavslutningen i årskurs 9. Förutsatt att inga uttag gjorts. Förmåner för elever som är med i Ung Livsstil i Hedemora kan du läsa om här.

Regler
Om du bryter överenskommelsen har du inte längre rätt till några förmåner och får återlämna ditt personliga kort.

Södra Dalakontot – Södra Dalarnas Sparbank
Södra Dalakontot är en sparform för dig som vill spara tryggt och långsiktigt.

Ett konto där du har pengarna lätt tillgängliga när du behöver dem. Du får ränta från första kronan oavsett belopp. Föregående ränta samt fria uttag.

Information om den statliga insättningsgarantin
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Fotopolicy
För att få vara med på foto under våra evenemang behövs underskrift från båda vårdnadshavarna. De foton som tas kommer främst användas i dokumentationssyfte och för publicering på Facebook och Instagram. Skulle du ha några frågor gällande detta vänligen kontakta trohoppklover@sodradalarnassparbank.se