Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Samhällsnytta

Kapitalpension Fond

Carpenter planning her work

Stopp för nyteckning

Från och med den 2 februari 2007 är det stopp för nyteckning av Kapitalpension. Detta beror på regeringens ändrade regler för beskattning av kapitalpensionförsäkringar.

Kapitalpension är ett skattemässigt fördelaktigt sätt att spara. Det lämpar sig för dig som vill pensionsspara utan avdragsrätt eller sätta av ett större belopp än vad som är avdragsgillt inom ramen för pensionssparande.

Det är också ett intressant sparande om du tror att din marginalskatt kommer att vara densamma vid pensionen som nu, eftersom utbetalningarna är skattefria. Du kan spara löpande eller göra en engångsinsättning.

Så här fungerar tjänsten

På egen hand eller tillsammans med banken bygger du upp en fondportfölj som passar dig. Sedan kan du aktivt följa dina placeringar. Avkastningsskatten är låg och du betalar ingen förmögenhetsskatt på sparandet. Det du sparar är inte avdragsgillt men när pengarna betalas ut är de skattefria.

Så här sparar du

Nyteckning av kapitalpensionsförsäkringar är inte möjlig från och med den 2 februari 2007. Detta innebär att nyförsäljning av kapitalpension inte längre får ske och att produkten kapitalpension inte längre finns med i produktsortimentet för nyförsäljning.

För redan tecknade kapitalpensionsförsäkringar innebär inte de nya reglerna någon förändring. Dock finns ett undantag: man kan inte betala in nya premier till det befintliga avtalet, såvida det inte är tecknat med en avtalad löpande premiebetalning. För redan tecknade kapitalpensioner med avtalad löpande premiebetalning innebär detta att man kan fortsätta premiebetalning i oförändrad takt och storlek. Observera dock att det är förbjudet att göra ändring i det ingångna försäkringsavtalets premiebetalning.

Du placerar pengarna i bankens breda utbud av fonder. Du kan när som helst, kostnads- och skattefritt, byta fond under spartiden. En gång om året får du ett värdebesked. 
Du kan följa fondernas utveckling via internetbanken, i kurslistan eller genom att ringa oss.

Så här tar du ut pengarna

Pengarna kan tidigast tas ut från din 55-årsdag och kortaste utbetalningstid är fem år. Pengarna betalas i regel ut månadsvis. Om du dör innan utbetalning påbörjats, betalas pengarna ut till dina förmånstagare, det vill säga de personer du bestämt ska få dina pengar vid dödsfall. Har du inga förmånstagare betalas pengarna ut till ditt dödsbo. All utbetalning är skattefri.