Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Samhällsnytta

Ta ut allmän pension

Ska du snart gå i pension och funderar på hur du ska göra? Läs mer om när och hur du kan ta ut allmän pension från staten.

Leende äldre par sitter i en soffa och tittar på en iPad

Om allmän pension

När du arbetar och har en inkomst sätts pengar av (totalt 18,5 procent) till allmän pension via skatten. Du får även pension om du till exempel är sjuk eller arbetslös och får skattepliktig ersättning. De viktigaste delarna inom allmän pension är inkomstpension, premiepension (PPM) och garantipension. Du kan även i vissa fall ha rätt till inkomstpensionstillägg.

Allmän pension

Uttagsregler allmän pension

 • Du kan tidigast ta ut den från den månad du fyller 63 år.
 • Du kan skicka in din ansökan tidigast 12 månader innan du fyller 63 år.
 • Ansök om uttag minst 3 månader innan du vill ha din första pensionsutbetalning.
 • Du kan inte ansöka om pension retroaktivt.
 • Du kan ta ut hela eller delar av den allmänna pensionen. Om du inte tar ut hela kan du välja att ta ut 25, 50 eller 75 procent.
 • Du kan arbeta och ta ut allmän pension samtidigt.
 • Om du vill kan du göra uppehåll i utbetalningarna.
Premiepension (PPM)

Uttagsregler premiepension (PPM)

Reglerna för allmän pension gäller för både inkomstpensionen och PPM. För PPM finns dock några fler saker tänka på. PPM är idag placerad i fonder - antingen sådana du själv har valt eller i statens förvalsalternativ AP7 Såfa. När du ska ta ut PPM kan välja mellan att ha kvar den i fonder eller byta till en traditionell försäkring:

 1. Ha kvar PPM i fonder

  Om du väljer detta alternativ kan du själv påverka vilken fond eller vilka fonder du har under utbetalningstiden. Att ha kvar PPM i fonder/fondförsäkring passar dig som vill ha möjlighet att välja fonder och risknivå själv. Det är också ett alternativ för dig som är nöjd med att ha AP7 Såfa – en fond där risken minskar successivt under hela pensionstiden.

 2. Byta till en traditionell försäkring

  Om du väljer att byta till en traditionell försäkring så tar Pensionsmyndigheten över förvaltningen av din pension. Detta val passar dig som vill ha en garanti på att utbetalningarna från premiepensionen inte sjunker kraftigt från ett år till ett annat. Om du väljer att byta till en traditionell försäkring kan du inte byta tillbaka sen.

Lägga till efterlevandeskydd eller inte?

När du ansöker om att ta ut PPM kan du även lägga till ett efterlevandeskydd. Detta skydd innebär att premiepensionen betalas ut till din make/maka/registrerade partner/sambo, så länge de lever, om du skulle avlida först. Viktigt att tänka på är att efterlevandeskyddet innebär en kostnad och att du själv får lägre PPM om du skulle välja att lägga till skyddet.

Garantipension och inkomstpensionstillägg

Utöver allmän pension och PPM kan du ha rätt till garantipension och inkomstpensionstillägg – just nu från den månad du fyller 66 år. Från 2026 kommer en riktålder för pension att införas. Denna kommer att påverka när du kan få garantipension och inkomstpensionstillägg.

Pensionsåldrar och riktålder (pensionsmyndigheten.se)

Mer information om uttagsregler

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad som är bra att tänka på inför din pension och när du ska söka pension.

Inför pensionen

Lär dig mer om pensionens olika delar