Delrapport Småföretagsbarometern 2020

Landets småföretagare är mycket pessimistiska inför det kommande året. Deras prognoser för företagets sysselsättning, orderingång och omsättning uppvisar en kraftig nedgång inom alla tre områdena. Det visar en delrapport av Småföretagsbarometern 2020 som tagits fram på uppdrag av Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna. Rapporten för hela 2020 släpps den 10 juni 2020.

2020-04-29: Pressmeddelande (pdf)

Läs rapporten (pdf)

 

Huvudpunkterna från Småföretagsbarometern 2019

Småföretagsbarometern visade redan 2018 att företagen inte utvecklas i samma takt som de förväntat sig. Det beror till stor del på ett försvagat konjunkturläge och begränsad produktionskapacitet. Även om konjunkturen fortfarande är god är det tydligt att toppen har passerats.

  • Konjunkturen hos landets småföretag är fortsatt stark men har försvagats under det senaste året. Stora skillnader mellan branscher, där tjänstesektorn generellt går starkast.
  • Främst är det sysselsättningen som ökar långsammare än förväntat. Men även orderingång, omsättning och lönsamheten har utvecklats svagare än väntat. Orsakerna till att förväntningarna på lönsamheten inte uppfylldes kan bland annat vara en svagare konjunktur, ökade omvärldsrisker och den ökande priskonkurrensen i näringslivet.
  • Stor regional spridning. Den starkaste konjunkturen under det senaste året upplever småföretagen i Östergötlands, Kalmar och Örebro län. Även i Kronobergs och Jönköpings län, som båda har en stor tillverkningssektor, ligger högre än riksgenomsnittet. Västmanlands, Västernorrlands och Värmlands län hade den svagaste konjunkturen under det senaste året.
  • Företagarna tror på fortsatt tillväxt men har dragit ner sina prognoser.
  • Sju av tio småföretag ser goda möjligheter att växa på sikt. Det största tillväxthindret är utmaningen att hittar medarbetare med rätt kompetens, följ av tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader.

Läs hela rapporten och pressmeddelandet:

Småföretagsbarometern 2019 (rapport, pdf)

Småföretagsbarometern 2019: Optimistiska småföretag upplever en allt svagare konjunktur (pressmeddelande, pdf)

Länsrapporter
I länsrapporterna kan du läsa om hur småföretagskonjunkturen går i ett visst län.

Till rapporterna län för län

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen.
Undersökningen omfattar ca 4 000 företag i olika branscher inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Småföretagsbarometern publiceras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna en gång om året.
Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att analyserna även kan göras på länsnivå.