Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Samhällsnytta

Deklarationstips 2018

Har du sålt din bostad? Anlitat en hantverkare eller gjort kapitalvinster/förluster. Här får du tips på vad du bör tänka på när du ska deklarera. I slutet hittar du också viktiga datum och kontaktvägar till Skatteverket.

Bostad

Har du sålt din bostad under 2017 måste du deklarera för det. Först ska du räkna ut om försäljningen ska deklareras som vinst eller som förlust.

Från försäljningspris får du dra av inköpspris, utgifter kopplade till försäljningen samt kostnader för förbättringsarbete på bostaden. Därutöver får du för småhus dra av lagfartskostnaden när du köpte huset. Säljer du en bostadsrätt kan du göra avdrag för kapitaltillskott till föreningen och din andel av en eventuell ökning av föreningens inre reparationsfond. Har du uppskov (uppskjuten skatt) sedan tidigare ska hänsyn även tas till det innan du räknar fram din vinst eller förlust. En vinst kan du skatta av direkt (22/30-delar av vinsten beskattas med 30 procent) eller begära uppskov för. Det är själva vinsten du begär uppskov på, inte skatten. Så om skattesatsen ändras i framtiden ändras också den skatt du ska betala.

Det finns inget tak för hur stort belopp du får begära uppskov för. Regeringen har infört temporära regler som innebär att du kan skjuta upp beskattningen av hela din vinst. På uppskovsbeloppet betalar du då årligen 0,5 procent skatt. För att få uppskov måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor. Dessa temporära regler gäller försäljningar mellan 21 juni 2016 och 30 juni 2020.

Gör du en förlust får du en skattereduktion att dra av mot din skatt på inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. Skattereduktionen är 30 procent på underskott upp till 100 000 kronor och 21 procent på belopp däröver.

Uthyrning

Om du hyr ut din privatbostad ska du deklarera ditt eventuella överskott som inkomst av kapital. Du får göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor. Vid uthyrning av småhus får du dessutom göra avdrag för 20 procent av hyresintäkten utöver schablonavdraget.

Avdrag för dubbel bosättning

Du kan under vissa förutsättningar ha rätt till avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning om du på grund av ditt arbeta har flyttat till annan ort och du har behållit bostad för dig eller din familj på din tidigare bostadsort.

Värdepapper

Har du sålt aktier eller fonder med vinst ska du betala kapitalskatt på den. Från försäljningspriset får du dra av omkostnader för försäljning och på så sätt minska vinsten. Gör du en förlust kan du kvitta den mot annan vinst i inkomstslaget kapital.

Tillgångar på investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas. Den förtryckta schablonintäkten för 2017 är 1,25 procent av kapitalunderlaget (statslåneräntan slutet av november föregående år + 0,75 procentenheter, dock lägst 1,25 procent). Schablonintäkten redovisas i deklarationen i inkomstslaget kapital, och beskattas med 30 procent. Det kommer förtryckt som kapitalinkomst i din deklaration. Schablonintäkten kan kvittas mot ränte- eller kapitalförlust.

Avdrag för räntor och ränteskillnad

Utgifter för räntor får du dra av till 30 procent i din deklaration. Medför ränteavdragen att underskott av kapital blir mer än 100 000 kronor får du skattereduktion på 21 procent för det överskjutande beloppet. Avdragen kommer förtryckta på din deklaration. Du får inte göra avdrag för ränta på studielån via CSN. Tänk på att ränteavdragen kan fördelas på sammanboende/makar.

Avbryter du ett lån i förtid för att du till exempel har sålt din bostad eller bytt bank kan du göra avdrag för 30 procent av den räntekompensation som du kan få betala för det.

Rut och rot

Skattereduktion medges för husarbeten, rut och rot. För rut är maxbeloppet 25 000 kronor per person och år, för rot är maxbeloppet 50 000 kronor per person och år. Arbetet måste vara utfört och betalt under inkomståret 2017 och du måste ha tillräckligt mycket skatt att dra av ifrån för att beviljas avdrag för husarbete. Övriga skattereduktioner påverkar den inkomst som rut- och rotavdrag görs ifrån. Därför är det viktigt att ha koll på dina samlade skattereduktioner. Det är den som utför arbetet som ansöker om rut- respektive rotavdrag och skattereduktionen är förtryckt på din deklaration.

Är man två som betalar inkomstskatt i hushållet kan det vara smart att omfördela ränteavdrag på eventuella bostadslån för att på så sätt maximera rut-- och/eller rotavdrag. Görs alla avdrag från den enas inkomst finns en risk att kvarvarande inkomst blir för låg för att göra rut- och/eller rotavdrag fullt ut.

Avdrag för arbete

Du kan även ha rätt att göra avdrag för kostnad för resor till och från ditt arbete, dock enbart för den del som överstiger 11 000 kronor. Använder du din egen bil i tjänsten får du även göra avdrag för det. Har du på grund av ditt arbete flyttat till annan ort och har dubbel bosättning kan du göra avdrag för ökade levnadskostnader.

Avdrag för pensionssparande

Om du helt saknar pensionsrätt i din anställning (avsättning till tjänstepension) kan du göra avdrag för eget pensionssparande. Sparandet måste dock göras i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Du kan inte få avdrag för sparande i till exempel ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Avdraget får vara högst 35 procent av din förvärvsinkomst och uppgå till maximalt 448 000 kronor för inkomståret 2017.

Viktiga datum

20 mars

Du kan börja deklarera i appen och e-tjänsten.

28 mars

  • Sista dagen att skaffa digital brevlåda, för dig som vill ha skattepengarna i april.
  • Sista dagen att godkänna deklarationen i Skatteverkets app eller e-tjänst, om du inte behöver ändra eller lägga till något. Obs! Om du har fått nya eller rättade kontrolluppgifter från din bank eller arbetsgivare efter att deklarationen skickades ut, kan du se och godkänna de nya eller rättade uppgifterna i appen eller e-tjänsten.

5-6 april

Slutskattebesked och ev. utbetalning av pengar till dig med digital brevlåda som har:

  • deklarerat i Skatteverkets app eller e-tjänst senast 28 mars (utan att ändra eller lägga till) 
  • anmält bankkonto till Skatteverket (senast 23 mars). 

15 april

Ska du senast ha fått din inkomstdeklaration

2 maj

Sista dagen att lämna in din inkomstdeklaration.

5-6 juni

Slutskattebesked och ev. utbetalning av pengar om du har:

  • deklarerat elektroniskt senast 2 maj 
  • anmält bankkonto till Skatteverket 

7-8 augusti

Slutskattebesked och ev. utbetalning av pengar om du har:

  • deklarerat på papper 
  • anmält bankkonto efter 2 maj

12 november

Om du fick slutskattebesked i augusti och har skatt att betala in ska inbetalningen vara bokförd på Skatteverkets konto senast 12 november.

Mer information

Läs mer om att deklarera på skatteverket.se

Du kan även ringa Skatteupplysningen 0771–567 567

(utlandet: + 46 8 564 851 60)