Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Samhällsnytta

Iris hjälper dig att investera dina pengar. Snabbt, enkelt och tryggt

De flesta vet vikten av att spara och investera sina pengar. Däremot är det betydligt färre som känner sig bekväma med att själva sätta samman en bra och balanserad fondportfölj att placera sina sparpengar i.

Vi kan nu erbjuda dig som kund hjälp med detta i form av Iris - Indecaps Robotinvesterare för Sparbankerna (ISK).

Iris kommer att ställa frågor om din ekonomi och riskvilja för att sedan föreslå en lämplig fondportfölj. Om du sedan startar ett månadssparande kommer dina pengar automatiskt att investeras utifrån detta förslag.

Använd din mobilkamera för att scanna in QR-koden här bredvid för att komma till Iris och på några minuter skapa ett fondsparande anpassat efter just dig.

Indecap ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker. Indecap står för independent capital och är en oberoende fondurvalsexpert. Affärsidén är att lotsa investerarna till de bästa fondvalen och löpande anpassa placeringarna till rådande marknadsförutsättningar.

Om Indecap

Indecap specialiserar sig på att analysera fondanalytiker och sätta ihop effektiva fondportföljer. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen och ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker.