Skip to content

Vad är fonder och hur fungerar de?

Spara enkelt

  • Genom att spara i fonder ger du pengarna möjlighet att växa.
  • En fond investerar i många olika företag vilket gör att risken sprids.
  • Erfarna förvaltare väljer värdepapper till fonden.

 

Vad är en fond?

En fond kan bestå av aktier, obligationer eller andra värdepapper. När du handlar med fonder så köper du andelar i dem. Du äger alltså fondandelar tillsammans med alla andra som sparar i fonden. Om en fond investerar i, låt säga, 20 olika företag så blir du – indirekt – delägare i de 20 företagen

Vem sköter fonderna?

Fondbolag och fondförvaltare

En fond sköts av ett fondbolag där en, eller flera, fondförvaltare tar hand om fonden och bestämmer vilka värdepapper som den ska investera i. Fondförvaltaren håller koll på marknaden och handlar med värdepapper för att uppfylla målen för avkastning och risk. Målet är att få fonden att utvecklas så bra som möjligt, så att ditt sparande ökar i värde. Fondförvaltare kan vara mer eller mindre aktiva i fondens placeringar beroende på fondtyp. 

Vårt fondbolag Swedbank Robur

Våra fonder förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, som är ett dotterbolag till Swedbank. Vi erbjuder även fonder från andra fondförvaltare.

 

Du hittar alla fonderna, och aktuella kurser, i Fondlistan. 

Mer information