Det innebär att kapitalunderlaget i ISK och kapitalförsäkring multipliceras med statslåneräntan ökad med 1 procentenhet i stället för som i dag med 0,75 procentenheter.

Vad innebär en ökad skatt för mig som sparar?

Statslåneräntan fastställdes den 30 november 2017 till 0,49 procent som gäller för beskattningsår 2018 (för deklarationen 2019). Det innebär en skattehöjning med 144 kronor för ett sparande på 200 000 kronor.

Exempel skatteberäkning

Schablonintäkt: 200 000 kr sparande x (0,49 % statslåneränta + 1 % tillägg) = 2 980 kr
2 980 kr x 30 % kapitalskatt = 894 kr skatt

Trots en höjd schablonskatt är ISK och kapitalförsäkring enkla och bra alternativ för dig som vill spara långsiktigt. En av fördelarna är att vinster och förluster inte behöver deklareras var för sig, istället görs en årlig schablonbeskattning på kontot. Dessutom beskattas schablonintäkten under inkomstslaget kapital och kan kvittas mot kapitalförluster och ränteutgifter utanför ISK-skalet.

Investeringssparkonto, ISK

Kapitalförsäkring

Statslåneräntan (Riksgälden.se)