Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Samhällsnytta

Extra stöd till Näringsliv

Näringslivet och de små och medelstora företagen bidrar till tillväxt, viktiga arbetstillfällen i Södra Dalarna och är med och skapar en mer attraktiv region att bo och verka i. Därför är det av stor vikt att genom organisationer hitta direkta insatser som stöd för företagens fortsatta verksamhet. 

Stödet kan sökas av organisationer och verksamheter som har som uppdrag att främja näringslivet som helhet eller särskilda branscher. Stödet ska gå till näringslivsfrämjande insatser för att hjälpa företagen i hur de ska ta del av nationella och regionala stödpaket och insatser för omställning att fortsatt driva sin verksamhet framåt.

Vad gäller?

  • Stödet kan sökas av offentliga och privata näringslivs- och främjarorganisationer, antingen allmänna eller branschföreträdare i Avesta, Hedemora eller Säters kommun.
  •  Ansökan kan göras för stödaktiviteter som direkt involverar företag och svarar upp mot de akuta stödinsatser som företagen efterfrågar.
  • Ansökan ska innehålla syfte med insatserna, samt beskrivning av de specifika aktiviteterna som ska genomföra inklusive tidplan för dessa.
  • Vi önskar också en budget för projektet som specificerats i ansökningsformuläret samt information om hur många företag. Ange också vilken/vilka branscher, som de planerade aktiviterna ska nå.
  • Ansökan kan göras till och med den 30 maj 2020. Ansökningarna behandlas löpande.

Kontaktuppgifter

Therese Oljans Backlin


Har du dokument som du vill bifoga?
Skicka dessa separat till: