Hoppa till textinnehållet

Pågående projekt inom vår samhällsnytta

Det som är gemensamt för projekten är att de har eldsjälar som brinner för att bidra till utveckling av bygden och projekten i sig. Vi är stolta över att kunna bidra till förverkliganden av dessa drömmar. Drömmar som dessutom gagnar södra Dalarna och människorna som bor och verkar här.

MÅDS - Mångfald i Dalarnas Bolagsstyrelser

Projektägare: Styrelseakademien Dalarna
Beviljade medel: 25 000 kr

Vi stödjer initativet från Styrelseakademien Dalarna att hitta kvinnor med utländsk bakgrund till bolagsstyrelser i Dalarna. Det finns en dold och outnyttjad resurs och möjlighet med mycket kompetenta kvinnor som haft karriär, sin akademiska bakgrund i sitt hemland och i Sverige. Ser vi till styrelseledamöterna i Dalarna så är endast 16% kvinnor och med utländsk bakgrund är det nästan noll.

Under ca 1 år kommer 11 kvinnor att erbjudas mentorskap och certifieras i svenskt styrelsearbete för att sedan matchas in i olika bolagsstyrelser. En härliga skara kompetenta kvinnor från flera världsdelar: Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien. Projektet kallas MÅDS - Mångfald i Dalarnas bolagsstyrelser.

Dalarna är en av Sveriges 4 stora exportregioner, 16% av invånarna i Dalarna har utländsk bakgrund.

Robotprogrammering för elever mellanstadiet

Projektägare: Södra Dalarnas Sparbank/2047 Science Center
Projektledare: Alexandra Carlsson
Beviljade medel: 500 000 kronor


Science Dalatour är ett projekt för mellanstadieklasserna i Säter, Hedemora och Avesta kommun. Projektet genomförs för att väcka intresse för teknik, naturvetenskap och matte och därmed bidra till att säkra länets framtida kompetensförsörjning. Projektet startar vecka 41 och börjar med Säters kommun för att nästa år gå vidare till Hedemora kommun och Avesta kommun. Genom projektet får elever lektioner i kreativ och praktisk programmering när pedagoger från 2047 Science Center kommer på besök.


Science Dalatour möjliggörs med ett bidrag på 500 000 kr från Södra Dalarnas Sparbank
- Vi är väldigt glada över att kunna göra denna satsning mot skolorna. Både lärare och elever får inspiration genom detta besök. Programmering är en obligatorisk del i skolplanen och då är det kul att det kan erbjudas på ett kreativt sätt och med pedagoger som är specialiserade på detta, säger Therese Oljans Backlin, marknadsansvarig på Södra Dalarnas Sparbank.

Kreativ programmering på schemat
Eleverna får lära sig grunderna i programmering med hjälp av Lego Education i ett innovativt, utmanande och lärorikt upplägg. I årskurs 1–3 kommer man jobba med temat ”Vår stad” och i årskurs 4–6 är temat ”Robotar i vår vardag”.

- Lektionerna ska väcka intresset hos barn och ungdomar för teknik, naturvetenskap och matematik. Vi vill stärka deras tekniska självförtroende med lustfyllda lektioner i programmering och i förlängningen bidra till den framtida kompetensförsörjningen inom naturvetenskap och teknik, säger Linda Axelsson Karlqvist, pedagog på 2047 Science Center.

Renovering av hinderbana för barn Brunnsjöberget

Projektägare: Stiftelsen Motionsanläggningen Brunnsjöberget
Projektledare: Kjell Lidholm
Beviljade medel: 15 000 kr

I anslutning till motionsanläggningen, klubbarnas klubbstuga, finns sedan 25 år tillbaka en hinderbana för barn i terrängen. Banan är mycket populär bland barnen, men den behöver göras säkrare och utvecklas/förlängas. Avsikten är att allt praktiskt arbete ska ske ideellt, samt att eventuellt projektbidrag och övrig sponsring ska finansiera material och skyltning.

 

 

Ny konstsnöanläggning ska säkra skidspåren Brunnsjöberget

Projektägare: IFK Hedemora Skidor
Projektledare: Erik Andersson
Beviljade medel: 135 000 kronor


IFK Hedemora Skidor har  investerat i en ny konstsnöanläggning på Brunnsjöberget. 

-  Vi är jätteglada över att ha kunnat göra denna investering och att vi nu äntligen får ta anläggningen i bruk. Nu har vi en modern anläggning med en effektivare snötillverkning. Det förlänger skidsäsongen och lättar bördan för alla våra ideella krafter. I den här satsningen ingår också bredare och omgjorda spår, så vi får plats med så många som möjligt ute på banorna, samtidigt som vi kan ge våra unga den utmaning som idag krävs för att erbjuda en utvecklande längdskidåkning, säger Erik Andersson, projektledare för IFK Hedemora Skidor. 

World Maze Race

Projektägare: Dalaportens OL Orientering
Projektledare: Göran Andersson
Beviljade medel: 90 000 kr

Dalaportens OL Orientering vill hitta nya sätt att rekrytera fler ungdomar till att börja orientera och främja den spontana fysiska rörelsen. Klubben har därför utvecklat så kallad labyrintorientering. Nu lanserar de sitt koncept i världen med projektet World MAZE Race. Den 29 maj är det världspremiär med målet att genomföra 100 MAZE-event i alla världsdelar. 
 

-        Vi har fått en fantastisk respons efter de labyrintorienteringar som vi genomfört och tanken om ett World Maze Race har funnits i några år. Framtidsvisionen är att vi kan genomföra detta event i Sydney, Shanghai, Singapore, São Paulo, San Francisco, Stockholm, Sala, Surahammar, Smedby, Skogsbo och på en massa andra platser samtidigt. Förutom att labyrintorientering lockar ungdomar till spontan aktivitet så är labyrintorientering också en anledning att visa en väg att göra orientering olympisk. säger Göran Andersson, projektkoordinator Dalaportens OL Orientering.

 

 

För fler bostäder i Stjärnsund - Stjärnsundsvärden

Projektägare: Stjärnsunds Föreningsnätverk
Projektledare: Fredrik Lundkvist Fridh
Beviljade medel: 78 500 kronor

Stjärnsunds Föreningsnätverk har beviljats 78 500 kr av oss till projektet ”Stjärnsundsvärden”.
Stjärnsund är en inflyttnings- och turistort, men utbudet av fastigheter är den stora begränsningen trots att många hus står tomma större delen av året. Stjärnsunds föreningsnätverk ska därför, tillsammans med lokala företagare och fastighetsägare, etablera en stugvärdstjänst för korttidsuthyrning och en bostadsagentur för långtidsuthyrning av tillgängliga fastigheter.

Konst i Krylbo - allmänheten får delta i work shops och utställning

Projektägare: Folkare Konstförening
Projektledare: Charlotte Wells
Beviljade medel: 37 000 kr

Till slutet av sommaren 2020 kommer ortsborna i Krylbo att få uppleva konst och skapande aktiviteter tack vare Folkare Konstförening. 

Målet är att genomföra konstworkshops som utmynnar i en konstutställning i Krylbo. Syftet är att ge tillgång till konstupplevelse och skapande aktiviteter för ortsbor – och en bred allmänhet. Målet är att genomföra konstworkshops som utmynnar i en konstutställning i Krylbo. Syftet är att ge tillgång till konstupplevelse och skapande aktiviteter för ortsbor – och en bred allmänhet.

Föreningen bildades 1946 och har bland annat anordnat mycket populära utställningar och workshops i Horndals Brukspark. 

 

 

Lika Olika

Projektägare: Södra Dalarnas Sparbank
Projektledare: Tberese Oljans Backlin 
Beviljade medel: 1000 000 kr

Denna satsning sker mot högstadieskolorna i Avesta och Hedemora kommun.

Under tre år får eleverna arbeta med det sociala samspelet kring värderingar, fördomar, attityder, jargonger och mycket mer. Metoden kallas Lika Olika och ger skolan verktyg för en positiv förändring vad gäller bland annat stärkt självkänsla, ökat civilkurage, respekt och tolerans. Ämnena ingår i skolplanen och lärarna får ett värdefullt stöd med Lika Olika-metoden. 

Vi vill bidra till bestående positiva förändringar som är viktiga för att eleverna ska må bra och vara goda medmänniskor. Vi tror på ett långsiktigt arbete och har därför erbjudit skolorna att arbeta med detta under tre års tid. I Lika Olika-metoden omfattas lärare, elever och vårdnadshavare. 

 

 

Hitta ut och upptäck fantastiska Hedemora

Projektägare: IFK Hedemora Orientering
Beviljade medel: 105 000 kronor

Med Hitta Ut vill IFK Hedemora Orientering bidra till att locka fler till att motionera och upptäcka alla vackra och spännande platser som finns i Hedemora stad med omnejd.

Du laddar ner apppen Hittaut Hedemora och kan där hitta 85 olika checkpoints att besöka. Du kan också använda en fysisk karta som finns på flera ställen att hämta ut. 2020 utökas projektet med Garpenberg, Vikmanshyttan och Långshyttan. 

Projektet har blivit en succé och har lockat över 700 personer. Det pågår i tre år. 

 

 

Förstudie utveckling av kulturarvet

Projektägare: Stentryckeriets vänner ideell förening
Beviljade medel: 75 000 kronor

Syftet är att identifiera förutsättningarna och testa metoder för att bevara det unika konstnärliga och kulturella arv som det litografiska tryckeriet i Vikmanshyttan innehar.

Syftet är också att genom exemplet i Vikmanshyttan lägga ut de första stegen för att jobba vidare med metodutveckling för hur man kan behålla, vidareutveckla och överföra kunnandet till nästa generation tryckare. Projektet vill lyfta resultatet ytterligare och sprida kunskaper och metoder vidare till fler liknande verksamheter inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN) regionalt och till aktörer som jobbar med att stödja dem på lika sätt.

 

Data- och vardagsekonomiutbildning

Projektägare: Röda Korset Hedemora
Projektledare: Tamara  Zuljevic
Beviljade medel: 100 000 kronor

Målet med projektet är att flera nyanlända ska få grundläggande data- och ekonomiutbildning för att göra dem bättre utrustade för ett fortsatt liv i Sverige efter att de har beviljats uppehållstillstånd.

 

Fotboll Fitness

Projektägare: Skogsbo Avesta IF
Beviljade medel: 15 000 kronor
Skogsbo Avesta IF ska starta Fotboll Fitness som är en organiserad spontanfotboll. De vill uppmuntra fler att utföra fysisk aktivitet och även behålla aktiva som inte länge vill vara med och tävla i seriespel. Målgruppen är 15 år och äldre. Alla kan vara med oavsett förkunskaper. Tanken är att träningarna planeras så att föräldrar som har barn som spelar i föreningen kan vara med och spela medan barnen också tränar. Upplägget är 2 ledare som har 2 träningar i veckan under 20 veckor.

 

Skidäventyret

Projektägare: Dalahästens Skidcenter
Projektledare: Wolfgang Streit
Beviljade medel: 23 750 kronor

I projektet ska Samarbetspartnern anlägga ”Skidäventyret” som är en 30x30 meter lekplan som utrustas med gupp, hopp, koner, slalomportar och en preparerad platt yta för lek och teknik. Dessutom ska en kuperad skicrossbana med kurvor anläggas, tänkt för lite äldre och mer skiderfarna barn och ungdomar. Anläggningen kommer att användas både spontant och för organiserad träning.

 

Skidäventyret blir ett väldigt roligt komplement till den vanliga skidåkningen vare sig det sker i skidklubbarnas regi eller spontant. Skidäventyret ska anslutas till en rundbana ca 400 m som innehåller en spännande serpentin.

Södra Dalarnas Sparbank står för en av  snökanonerna till Skidäventyret.

 

Stjärnsunds Sportbibliotek

Projektägare: Stjärnsunds AIF
Projektledare: Fredrik Lundkvist Fridh
Beviljade medel: 20 000 kronor

Stjärnsunds AIF har en friggebod som ska byggas om för att bli ett sportbibliotek. Det behövs nya hyllor och ett nytt golv. Ytterligare en bod ska flyttas i anslutning till biblioteksboden för att där kunna sköta underhåll av utrustningen och byta skrymmande artiklar till sådana som hör säsongen till. Medlemmarna kan låna allehanda utrustning för, i ett första skede, sportaktiviteter utomhus.

 

Målet är att skapa möjligheter för både lokalbefolkning och gäster att på ett enkelt sätt prova på olika utomhusaktiviteter som bygden erbjuder. Vilket i sin tur kan hjälpa till att höja engagemanget både fysiskt och ekonomiskt för dessa verksamheter vilket leder till en större resiliens för verksamheterna.

 

En pedagogisk trädgård för biologisk mångfald i Stjärnsund

Projektägare: Föreningen Permakultur Stjärnsund
Projektledare: Annelie Hilmerby
Beviljade medel: 124 900 kronor

Satsningen ska utveckla det offentliga besöksmålet Mångfaldsträdgården och att fler människor, och även nya grupper, lockas till Stjärnsund för att uppleva och lära sig mer, även om biologisk mångfald. De projekt som hittills genomförts av Permakultur Stjärnsund har redan bidragit till att Stjärnsund har börjat bli ett känt besöksmål bland människor som intresserar sig för permakultur, skogsträdgårdsodling och hållbar utveckling. 

I projektet kommer bland annat skolklasser att bjudas in.