Skip to content

Pågående projekt inom vår samhällsnytta

Det som är gemensamt för projekten är att de har eldsjälar som brinner för att bidra till utveckling av bygden och projekten i sig. Vi är stolta över att kunna bidra till förverkliganden av dessa drömmar. Drömmar som dessutom gagnar södra Dalarna och människorna som bor och verkar här.

Robotprogrammering för elever mellanstadiet

Projektägare: Södra Dalarnas Sparbank/2047 Science Center
Projektledare: Alexandra Carlsson
Beviljade medel: 500 000 kronor


Science Dalatour är ett projekt för mellanstadieklasserna i Säter, Hedemora och Avesta kommun. Projektet genomförs för att väcka intresse för teknik, naturvetenskap och matte och därmed bidra till att säkra länets framtida kompetensförsörjning. Projektet startar vecka 41 och börjar med Säters kommun för att nästa år gå vidare till Hedemora kommun och Avesta kommun. Genom projektet får elever lektioner i kreativ och praktisk programmering när pedagoger från 2047 Science Center kommer på besök.


Science Dalatour möjliggörs med ett bidrag på 500 000 kr från Södra Dalarnas Sparbank
- Vi är väldigt glada över att kunna göra denna satsning mot skolorna. Både lärare och elever får inspiration genom detta besök. Programmering är en obligatorisk del i skolplanen och då är det kul att det kan erbjudas på ett kreativt sätt och med pedagoger som är specialiserade på detta, säger Therese Oljans Backlin, marknadsansvarig på Södra Dalarnas Sparbank.

Kreativ programmering på schemat
Eleverna får lära sig grunderna i programmering med hjälp av Lego Education i ett innovativt, utmanande och lärorikt upplägg. I årskurs 1–3 kommer man jobba med temat ”Vår stad” och i årskurs 4–6 är temat ”Robotar i vår vardag”.

- Lektionerna ska väcka intresset hos barn och ungdomar för teknik, naturvetenskap och matematik. Vi vill stärka deras tekniska självförtroende med lustfyllda lektioner i programmering och i förlängningen bidra till den framtida kompetensförsörjningen inom naturvetenskap och teknik, säger Linda Axelsson Karlqvist, pedagog på 2047 Science Center.

Personalhjärtat

Projektägare: Södra Dalarnas Sparbank
Projektledare: Therese Oljans Backlin
Beviljade medel: 200 000


Alla medarbetare på Södra Dalarnas Sparbank får dela ut 5000 kronor till en förening eller ändmål som deras hjärta klappar extra för. 

Konst i Krylbo - allmänheten får delta i work shops och utställning

Projektägare: Folkare Konstförening
Projektledare: Charlotte Wells
Beviljade medel: 37 000 kr

Till slutet av sommaren 2020 kommer ortsborna i Krylbo att få uppleva konst och skapande aktiviteter tack vare Folkare Konstförening. 

Målet är att genomföra konstworkshops som utmynnar i en konstutställning i Krylbo. Syftet är att ge tillgång till konstupplevelse och skapande aktiviteter för ortsbor – och en bred allmänhet. Målet är att genomföra konstworkshops som utmynnar i en konstutställning i Krylbo. Syftet är att ge tillgång till konstupplevelse och skapande aktiviteter för ortsbor – och en bred allmänhet.

Föreningen bildades 1946 och har bland annat anordnat mycket populära utställningar och workshops i Horndals Brukspark. 

 

 

Lika Olika

Projektägare: Södra Dalarnas Sparbank
Projektledare: Tberese Oljans Backlin 
Beviljade medel: 1000 000 kr

Denna satsning sker mot högstadieskolorna i Avesta och Hedemora kommun.

Under tre år får eleverna arbeta med det sociala samspelet kring värderingar, fördomar, attityder, jargonger och mycket mer. Metoden kallas Lika Olika och ger skolan verktyg för en positiv förändring vad gäller bland annat stärkt självkänsla, ökat civilkurage, respekt och tolerans. Ämnena ingår i skolplanen och lärarna får ett värdefullt stöd med Lika Olika-metoden. 

Vi vill bidra till bestående positiva förändringar som är viktiga för att eleverna ska må bra och vara goda medmänniskor. Vi tror på ett långsiktigt arbete och har därför erbjudit skolorna att arbeta med detta under tre års tid. I Lika Olika-metoden omfattas lärare, elever och vårdnadshavare. 

 

 

Stjärnsunds Sportbibliotek

Projektägare: Stjärnsunds AIF
Projektledare: Fredrik Lundkvist Fridh
Beviljade medel: 20 000 kronor

Stjärnsunds AIF har en friggebod som ska byggas om för att bli ett sportbibliotek. Det behövs nya hyllor och ett nytt golv. Ytterligare en bod ska flyttas i anslutning till biblioteksboden för att där kunna sköta underhåll av utrustningen och byta skrymmande artiklar till sådana som hör säsongen till. Medlemmarna kan låna allehanda utrustning för, i ett första skede, sportaktiviteter utomhus.

 

Målet är att skapa möjligheter för både lokalbefolkning och gäster att på ett enkelt sätt prova på olika utomhusaktiviteter som bygden erbjuder. Vilket i sin tur kan hjälpa till att höja engagemanget både fysiskt och ekonomiskt för dessa verksamheter vilket leder till en större resiliens för verksamheterna.