Hoppa till textinnehållet

Pågående projekt inom vår samhällsnytta

Just nu har vi 14 projekt igång, vissa sträcker sig flera år och andra under kortare perioder. Det som är gemensamt för samtliga projekt är att de har eldsjälar som brinner för att bidra till utveckling av bygden och projekten i sig. Vi är stolta över att kunna bidra till förverkliganden av dessa drömmar. Drömmar som dessutom gagnar södra Dalarna och människorna som bor och verkar här.

Programmering för barn låg- och mellanstadiet - Science Dalatour

Projektägare: Science Center 2047 och Södra Dalarnas Sparbank
Projektledare: Maria Johansson
Beviljade medel: 500 000 kronor

Science Center 2047 har beviljats 500 000 kr av oss till projektet ”Science Dalatour”.

Årskurs 1-6 i Avesta, Hedemora och Säters kommun erbjuds en unik möjlighet att få en lektion i programmering av pedagoger från 2047 Science Center i Borlänge. Med hjälp av Lego Education får eleverna pröva på programmering på ett lustfyllt och inspirerande sätt.

Satsningen görs för att stärka elevernas digitala och tekniska kompetens.

Skolorna i Säters kommun kommer att vara först att erbjudas lektionen hösten 2020, därefter Hedemora våren 2021 och Avesta hösten 2021. Varje klass får en lektion som pågår i 1–1,5 timme. Alla kan vara med oavsett språk- och förkunskaper. Lärarna erbjuds en förberedande workshop på 2 timmar.

 

Aktivitetsplan för fler träningsmöjligheter

Projektägare: Brovallens IF
Projektledare: Wolfgang Streith 
Beviljade medel: 26 000 kr

Brovallens IF ska bygga en belyst aktivitetsplan där lek och spel kan kombineras med barmarksträning. Det gör att föreningen kan erbjuda en roligare och bättre träningmiljö för deras barn- och ungdomsverksamhet. Allmänheten är alltid välkommen att ta del av utomhusfaciliteterna när det önskas.

Brovallsgården har idag ett utegym och en fin terrängbana, aktivitetsplanen kommer att komplettera dessa faciliteter.

För fler bostäder i Stjärnsund - Stjärnsundsvärden

Projektägare: Stjärnsunds Föreningsnätverk
Projektledare: Fredrik Lundkvist Fridh
Beviljade medel: 78 500 kronor

Stjärnsunds Föreningsnätverk har beviljats 78 500 kr av oss till projektet ”Stjärnsundsvärden”.
Stjärnsund är en inflyttnings- och turistort, men utbudet av fastigheter är den stora begränsningen trots att många hus står tomma större delen av året. Stjärnsunds föreningsnätverk ska därför, tillsammans med lokala företagare och fastighetsägare, etablera en stugvärdstjänst för korttidsuthyrning och en bostadsagentur för långtidsuthyrning av tillgängliga fastigheter.

Lånestuga - barn och unga kan låna fotbollsutrustning

Projektägare: Avesta AIK
Projektledare: Sanna Isacsson & Jessica Olveby
Beviljade medel: 7000 kr

För att alla barn och ungdomar ska ha möljighet att få spela fotboll, oavsett socioekonomisk bakgrund så har Avesta AIK startat upp en lånestuga där man får låna skor, benskydd och matchshorts tills dess att man haft möjlighet att skaffa egen utrustning. 

 

 

Orka och funka - för barn och ungdomar med funktionsvariationer

Projektägare: Funkibator Öst
Projektledare: Linda Rosen
Beviljade medel: 200 000 kronor

Funkibator har beviljats 200 000 kr av oss till projektet ”Orka och funka” som ska aktivera ungdomar i åldern 13-25 år med funktionsvariationer i Avesta, Hedemora och Säters kommun. Projektet pågår under 2020.

Ungdomar med funktionsvariationer blir ofta isolerade och hamnar i ett utanförskap. De har av många olika anledningar hamnat i en ond spiral av att inte ”kunna” ta sig hemifrån. De slutar gå till skolan. De kommer inte ut på arbetsmarknaden och deltar inte i fritidsaktiviteter. De har minimalt med kompisar och lever hemma, ofta mycket genom det digitala.

På bilden ser ni eldsjälen och initiativtagaren till ”Orka och funka” - Linda Rosen. Linda är själv förälder till barn med funktionsvariationer och har under många år engagerat sig för att erbjuda lösningar som saknats från myndigheter och andra aktörer.

- Det här blir startskottet på en långsiktig satsning där något växer, blir bättre och större. Vi vill etablera, bygga och utveckla ett föreningscenter där vi kan samla föräldrarna och successivt börja nå ungdomarna och samverka med myndigheter och andra föreningar. Både på kort och lång sikt ska vi erbjuda möjligheter som kommer att öka ungdomarnas livskvalité, medverkan i samhället och att komma ut i arbete och få fler vänner, säger Linda Rosen, projektledare för Orka och funka.

Konst i Krylbo - allmänheten får delta i work shops och utställning

Projektägare: Folkare Konstförening
Projektledare: Charlotte Wells
Beviljade medel: 37 000 kr

Till slutet av sommaren 2020 kommer ortsborna i Krylbo att få uppleva konst och skapande aktiviteter tack vare Folkare Konstförening. 

Målet är att genomföra konstworkshops som utmynnar i en konstutställning i Krylbo. Syftet är att ge tillgång till konstupplevelse och skapande aktiviteter för ortsbor – och en bred allmänhet. Målet är att genomföra konstworkshops som utmynnar i en konstutställning i Krylbo. Syftet är att ge tillgång till konstupplevelse och skapande aktiviteter för ortsbor – och en bred allmänhet.

Föreningen bildades 1946 och har bland annat anordnat mycket populära utställningar och workshops i Horndals Brukspark. 

 

 

Utegym Nibbleberget

Projektägare: Vasaloppsklubben
Projektledare: Håkan Frenell
Beviljade medel: 20 000 kronor

Nibbleberget är ett populärt rekreationsområde och Vasaloppsklubben kommer att bygga ett utegym där under våren 2020. Projektet är en förlängning av projektet där klubben har röjt och märkt ut vandringsleder, även det projektet har fått pengar av Södra Dalarnas Sparbank. 

Lika Olika

Projektägare: Södra Dalarnas Sparbank
Projektledare: Tberese Oljans Backlin 
Beviljade medel: 1000 000 kr

Denna satsning sker mot högstadieskolorna i Avesta och Hedemora kommun.

Under tre år får eleverna arbeta med det sociala samspelet kring värderingar, fördomar, attityder, jargonger och mycket mer. Metoden kallas Lika Olika och ger skolan verktyg för en positiv förändring vad gäller bland annat stärkt självkänsla, ökat civilkurage, respekt och tolerans. Ämnena ingår i skolplanen och lärarna får ett värdefullt stöd med Lika Olika-metoden. 

Vi vill bidra till bestående positiva förändringar som är viktiga för att eleverna ska må bra och vara goda medmänniskor. Vi tror på ett långsiktigt arbete och har därför erbjudit skolorna att arbeta med detta under tre års tid. I Lika Olika-metoden omfattas lärare, elever och vårdnadshavare. 

 

 

Hitta ut och upptäck fantastiska Hedemora

Projektägare: IFK Hedemora Orientering
Beviljade medel: 105 000 kronor

Med Hitta Ut vill IFK Hedemora Orientering bidra till att locka fler till att motionera och upptäcka alla vackra och spännande platser som finns i Hedemora stad med omnejd.

Du laddar ner apppen Hittaut Hedemora och kan där hitta 85 olika checkpoints att besöka. Du kan också använda en fysisk karta som finns på flera ställen att hämta ut. 2020 utökas projektet med Garpenberg, Vikmanshyttan och Långshyttan. 

Projektet har blivit en succé och har lockat över 700 personer. Det pågår i tre år. 

 

 

och Skörda södra Dalarna

Projektägare: Skördefest i södra Dalarna ideell förening  
Projektledare: Liselotte Dahlin, Olle Bengtsson
Beviljade medel: 250 000 kronor

Skördefest i Dalarna ideell förening ska utveckla matsektorn i södra Dalarna för att få fler lönsamma företag och en levande bygd.

 

Family picking salad in the garden.

Förstudie utveckling av kulturarvet

Projektägare: Stentryckeriets vänner ideell förening
Beviljade medel: 75 000 kronor

Syftet är att identifiera förutsättningarna och testa metoder för att bevara det unika konstnärliga och kulturella arv som det litografiska tryckeriet i Vikmanshyttan innehar.

Syftet är också att genom exemplet i Vikmanshyttan lägga ut de första stegen för att jobba vidare med metodutveckling för hur man kan behålla, vidareutveckla och överföra kunnandet till nästa generation tryckare. Projektet vill lyfta resultatet ytterligare och sprida kunskaper och metoder vidare till fler liknande verksamheter inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN) regionalt och till aktörer som jobbar med att stödja dem på lika sätt.

 

Data- och vardagsekonomiutbildning

Projektägare: Röda Korset Hedemora
Projektledare: Tamara  Zuljevic
Beviljade medel: 100 000 kronor

Målet med projektet är att flera nyanlända ska få grundläggande data- och ekonomiutbildning för att göra dem bättre utrustade för ett fortsatt liv i Sverige efter att de har beviljats uppehållstillstånd.