Vi har flera datum då vi behandlar de ansökningar som kommer in. Besked ges under nästkommande månad.

Ansökningsdatum

  •  19 mars
  •   8 juni
  • 27 augusti

Vi har utökat antal ansökningsdatum så fler datum kommer att tillkännages för höst/vinter 2020.

Riktlinjer
Ansökan (.docx)