Observera att filerna är stora att ladda ner.

Rapporten RTS27 ska för varje finansiellt instrument som handlats i eget lager i egenskap av bland annat systematisk internhandlare och likviditetsleverantör redovisa priser på daglig basis med mera, enligt en bestämd mall som finns i den delegerade förordningen (EU) 2017/575.
 

2020
RTS27 Q4 2020 Södra Dalarnas Sparbank (xml-fil)
RTS27 Q2 2020 Södra Dalarnas Sparbank (xml-fil)
RTS27 Q3 2020 Södra Dalarnas Sparbank (xml-fil)