Ett högre Boindex visar att hushållen har bättre marginal när en bostad ska köpas. Indexet når 100 då 30 procent av disponibelinkomsten används till boendeutgifter. När indexet är över 100 anses hushållen ha råd med sitt bostadsköp.

Boindex uppgick till 115,8 under det första kvartalet, ner från 118,6 kvartalet innan. Ett Boindex på nästan 116 betyder att hushållens inkomstmarginaler vid bostadsköp, sett till hela Sverige, i genomsnitt var 16 procent. För bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad har indexet legat på 85 en längre tid, men sjunker nu ned till 83.

När det gäller småhusmarknaden noterades under första kvartalet fortsatta prisuppgångar på 7-9 procent jämfört med sista kvartalet 2016, förutom i Malmöregionen där priserna i stället sjönk med 4 procent. För bostadsrätter steg priserna med 4-6 procent förutom i Stockholmsregionen där prisuppgången var mer måttliga, 2 procent. En ränteuppgång på fyra punkter hjälpte även det till att sänka index.

Jan Ihrfelt kommenterar:

– Bostadspriserna ökar med 2 procent i Stockholmsregionen trots att köpkraften försvagas. Vi har under en tid sett en större harmoni mellan prisökningstakt och köpkraftsutveckling, en utveckling som nu bryts. Bostadsrättsmarknaderna i de tre storstäderna sticker ut mest, med svagast marginaler. Nu diskuteras ett förslag på att öka amorteringskravet ytterligare, och därför är det möjligt att utvecklingen fortsätter. Vissa köpare passar nog på att köpa bostad innan finansieringen begränsas.

Mer information

Läs hela rapporten och mer om Boindex:

Ökade priser trots sämre köpkraft (rapporten)

Boindex (samlingssida, direktlänk: swedbank.se/boindex)