Medan 16 procent av de heltidsanställda saknar ett regelbundet sparande och fyra procent inte sparar alls, är motsvarande andelar bland de undersökta företagarna 31 respektive 10 procent.

– Skillnaden mellan företagare och anställda är anmärkningsvärd, särskilt med tanke på att företagare i genomsnitt är fyra år äldre än heltidsanställda. Ju äldre man är desto större är behovet av att ha sparade medel, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Eftersom företagare ofta har ojämna inkomster kan det vara svårt med ett regelbundet sparande. För många kan därför engångsavsättningar vara ett alternativ.

Läs hela pressmeddelandet och mer om företagande på samlingssidan Företagande.