Åldersstrukturen håller på att förändras där andelen äldre och yngre i befolkningen ökar. Det kommer att innebära en stor utmaning för samhället med en ekonomisk påverkan på ett stort antal områden, inte minst på arbetsmarknaden. Bostadsbristen är akut och människor har svårt att flytta dit jobb och utbildning finns. Den demografiska utvecklingen sätter också avtryck i hushållens sparande. En hög andel äldre i arbetskraften gör att sparkvoten ligger kvar på en hög nivå när man vill säkerställa en god ekonomi efter pensionen.

Läs mer Makrofokus och hur demografiska förändringar påverkar svensk ekonomi:

Demografin driver men ställer ökade krav

Mer makro (samlingssida)