Nu förväntas svåra förhandlingar. Dels behöver Tories ta ställning till om de ska bilda en minoritetsregering eller en koalitionsregering (det första alternativet lär vara prioriterat), dels kan Brexit-attityden komma att behöva ändras. Nederlaget för Tories öppnar för en något mjukare variant av Brexit, främst gällande tullunion och/eller tillgång till den inre markanden.

Läs hela analysen och mer om europeisk politik:

Hängt parlament i UK, osäkerheten består

Val i Europa (samlingssida)