Makroutvecklingen i fackens favör

De makroekonomiska förutsättningarna talar för att fackförbunden i år har en större fördel jämfört med ifjol. Tillväxten ångar på, arbetsmarknaden stärks med tilltagande tecken på svårigheter att hitta arbetskraft och inflationsförväntningarna stiger, framförallt på ett och två års sikt. Inflationen har också krupit uppåt jämfört med för ett år sedan. Inflationstakten mätt som KPIF ligger nu på 1,6 procent.

Läs hela analysen och mer makro:

Trycket ökar i de kommande löneavtalen

Mer makro (samlingssida)