För andra månaden i rad sjönk delindex för orderingången, som även börjar sätta avtryck i företagens sysselsättning. Delindexet för sysselsättningen föll i april till under 50-strecket för första gången sedan mars förra året och gav ett negativt bidrag till PMI-total tillsammans med orderingången och företagens insatsvarulager.

Företagens produktionsplaner drogs ned i april, men med ett index på 61,7 är det fortfarande en övervikt av företag som räknar med att öka produktionen det närmaste halvåret.

Indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser var oförändrat i april (50,8) jämfört med i mars. Sedan april förra året har indexet fallit med hela 19,5 indexenheter. Bilden av ett dämpat pristryck från leverantörsledet kvarstår trots en svagare krona, säger Jörgen Kennemar.

Mer information

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex för april 2019

Företagande, samlingssida