Delindex för sysselsättning föll till sex årslägsta i oktober och svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-tjänster, även om enskilda månadsutfall inte ska övertolkas. Delindex för orderingång och affärsvolym återhämtade sig i oktober efter det kraftiga fallet i september medan leveranstiderna fortsatte att sjunka.

Tjänsteföretagens affärsplaner får betraktas som fortsatt expansiva med ett indextal på 60,3 i oktober. Det är positivt att en övervikt av tjänsteföretagen planerar att öka affärsvolymen den närmaste tiden, men det finns en risk för att tjänsteföretagens planer är för optimistiska på grund av det svagare orderläget, påpekar Jörgen Kennemar.

Silf/Swedbanks PMI-Composite index sjönk till 48,6 i oktober från 48,8 i september och befäster bilden av minskad aktivitet i det privata näringslivet. Sedan oktober förra året har totalindexet fallit med 7,5 indexenheter.

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex för oktober 2019 (pdf)

Företagande, samlingssida