- Målsättningen med ett fossilfritt Sverige och den alltjämt växande e-handel är postivt för skogsägarna och bidrar till att de vill fortsätta investera i skog. Den starka skogskonjunkturen påverkas också av en fortsatt svag krona och stigande priser. Detta har i sin tur bidragit till att exportvärdet på skogsindustrins produkter har ökat, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna.

Högre virkespriser bidrar till en ökad vilja att avverka

Andelen skogsägare som tror på stigande priser på bioenergiråvara har gått stadigt uppåt de senaste tre åren och mer än hälften tror att priserna fortsätter uppåt. Man ser även positivt på utvecklingen av priset på både timmer och massaved vilket fått effekten att avverkningsviljan ökar. I år uppgav 43 procent att de planerar att avverka, de två senaste åren var det 36 procent. Priset på skog fortsätter att stiga och 64 procent av skogsägare tror att de fortsätter att öka. Detta är en trend som pågått sedan 2013 då fyra av tio gav samma svar.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och rapporten:

Fortsatt stark optimism bland Sveriges skogsägare (pressmeddelande, PDF)

Skogsbarometern 2018 (rapport, PDF)