Teknikhandelsbolaget Christian Berner Tech Trade (CBTT) har sedan grundandet 1897 bedrivit verksamhet i Sverige och norden och skapat värde för bolagets kunder, leverantörer och aktieägare. CBTT har uppvisat en stabil tillväxt sedan 2011 och målet är att fortsätta växa de kommande åren. Tillväxten har skett främst organiskt men även genom förvärv. Mot bakgrund av att bolagets utveckling har varit stabil och att framtidsutsikterna ser goda ut, har styrelsen gjort bedömningen att det nu är lämpligt att notera aktien på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen genomför bolaget en ägarspridning.

Bolaget bedriver handels- och agenturverksamhet med maskin- och processutrustning för bland annat vätskehantering och torkning, förpackningsmaskiner, pumpar och instrument, filter, tekniska plaster och vibrationsteknik. Bolaget tillhandhåller även tjänster såsom rådgivning och service till bolagets kunder. Till de viktigaste produkter räknas tekniska produkter inom miljöteknik så som vibrations- och bullerdämpande produkter, filter- och processteknik samt industriell utrustning. Samordning och styrning sker genom de två affärsområdena Process & Miljö och Materialteknik.

Läs mer på hemsidan – Christian Berner

Erbjudandet för allmänheten i korthet

Anmälningsperiod: 16 – 29 mars 2017 klockan 17.00

Förvärvsskurs: 5 procent lägre än det volymvägda genomsnittspriset för perioden 16 mars – 29 mars 2017. Courtage utgår ej.

Minsta förvärvspost: Anmälan ska avse lägst 350 B-aktier och däröver i jämna poster om 50 B-aktier.

Viktiga datum

Priset offentliggörs och besked om tilldelning ges den 31 mars 2017. Likviddag 4 april 2017. Första dag för handel är 31 mars 2017 på Nasdaq Stockholm. Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgängliga för handel omkring den 4 april 2017.

Du kan anmäla dig för erbjudandet via internet- och mobilbanken, telefonbanken, personlig mäklare, din rådgivare eller närmsta Swedbank-kontor.

Anmäl dig via internetbanken

Ta del av erbjudandet på www.swedbank.se/prospekt

Pressmeddelande Christian Berner Tech Trade

Intervju med VD (Swedbank Direkt)