Aktier: fortsatt bra utveckling

Andra kvartalet 2017 gav ett styrkebesked då bolagens vinster har kommit in bättre än förutspått, samtidigt som prognosticerade framtida vinster för 2017 och 2018 har skruvats upp något.
Mikael Wik, investeringsstrateg på Swedbank kommenterar;

– Vi förväntar oss att den globala vinsttillväxten under 2017 kommer att vara den högsta sedan 2010. Så än så länge bekräftas vår bild att vi är på väg mot bättre tider.

Jämfört med historiska mått är aktiemarknaden högt värderad idag, vilket däremot inte betyder att aktiepriserna ska ner kommande månad eller ens kommande år. På längre sikt förväntar sig Swedbank Ananlys dock lägre, men inte negativ, avkastning.

Aktier i Europa har bättre förutsättningar kommande månader än USA och Japan då Europa värderas lägre än USA samtidigt som konjunkturen bör ge bättre stöd till europeiska aktier. Fortsatt undervikt för Japan som generellt sett går sämre när aktiemarknaden stiger.

Krediter/företagsobligationer: historiskt höga värderingar

Historiskt sett har höga aktievärderingar klarat sig under en längre period. Samma sak gäller för företagsobligationer där låga kreditspreadar har en tendens att bestå under en längre tid.

De låga räntorna för företagsobligationer ger stöd till den ekonomiska utvecklingen (företag kan låna billigt) men ger begränsade avkastningsmöjligheter för investerare. Swedbank Analys väljer därför fortsatt att undervikt i krediter/företagsobligationer.

Mer information

Läs mer i augustis månadsuppdatering av Swedbanks Investeringsstrategi.

Swedbanks Investeringsstrategi – Aktier fortsatt i förarsätet (rapport)

Investeringsstrategi och allokering (samlingssida)

Aktiellt (webbtidning)