Kvinnors pension uppgår till 67 procent av männens**. Det är en effekt av att kvinnor har lägre löner än män.

- Det är livsinkomsten som avgör din pension. Kvinnor som grupp har lägre löner än män och jobbar dessutom i högre utsträckning deltid, därför blir också pensionen lägre. Det är viktigt att sätta sig in i sin pension i tid, för att på så sätt kunna påverka den, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Knappt två tredjedelar av kvinnorna har arbetat deltid någon del av sitt yrkesliv, bland männen är det en tredjedel. Av de kvinnor som har arbetat deltid uppger nästan hälften (47 procent) att de inte vet hur det påverkar deras pension.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om privatekonomi på samlingssidan:

Var tredje kvinna tror att de får svårt att klara sig på sin pension (pressmeddelande)

Privatekonomi (samlingssida)

 

*Undersökningen gjordes i januari 2018, över 3 000 personer deltog.

**Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), inkomst- och taxeringsregistret 2016.