På Ungdomskontot kan ditt barn sätta in sina pengar till exempel barnbidrag, studiebidrag, lön eller månadspeng. Du som förälder/vårdnadshavare öppnar kontot till ditt barn. Du kan ansluta det till Swish och även beställa ett bankkort Mastercard Ung som är kopplat till kontot.
När barnet fyller 21 år övergår kontot till ett Privatkonto.

Bankkort Mastercard ung