Barn i luften

Vad krävs av dig för att bli en del av
Tro Hopp & Klöver?

Vi stöttar projekt som bidrar till en positiv utveckling i Avesta, Hedemora eller Säters kommun. Uppfyller ditt projekt nedanstående riktlinjer är du välkommen att skicka in din ansökan. Vi har två ansökningsperioder per år med slutdatum 1 maj och 1 november. Om ditt projekt beviljats eller ej meddelas en månad efter slutdatum.

Ett projekt har

 • ett avgränsat mål – en bestämd tidsperiod (ett start och ett slut)
 • bestämda resurser – budget etc.
 • särskilda arbetsformer – projektgrupp etc.

Projektet får inte

 • direkt gynna företag med vinstintresse
 • som obligatoriskt finansieras av staten, kommun eller landsting
 • beröra en enskild person
 • avse välgörenhet
 • strida mot bankens värderingar avseende etik, moral och miljö
 • uppfattas som kontroversiellt, till exempel politik eller religion

Egen insats

Som sökande ska ni ha en egen insats motsvarande 50 procent av projektbudgeten. Som egen insats räknas egna pengar, bidrag från andra och egen tid:

13-15 år: 50 kronor per timme

16-17 år: 120 kronor per timme

från 18 år: 175 kronor per timme

Om arbetet utförs av en yrkesman får värdet maximalt uppgå till det belopp som denne normalt fakturerar i sin affärsverksamhet.

Ideellt arbete är exempelvis

 • styrgruppsmöten och arbetsgrupper för projektet, där personer deltar från till exempel föreningar, organisationer eller företag
 • yrkesman som ställer upp kostnadsfritt
 • deltagande på en guideutbildning där man efter utbildningen använder sin kunskap och för projektet framåt
 • analyser, utredningar med mera som behövs i projektet

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype