Med anledning av de konsekvenser vi ser att coronaviruset får har vi valt att avsätta 1 miljon kronor till särskilda stödinsatser.
Stödinsatserna ska stärka den allmänna samhällsutvecklingen och fokus ligger på kultur, idrott och näringsliv där verksamheten allvarligt påverkats av coronavirusets konsekvenser.
Stödinsatserna delas in i de två kategorierna Idrott & Kultur samt Näringsliv.