Hoppa till textinnehållet

Delårsrapport för Södra Dalarnas Sparbank

Banken redovisar ett resultat före kreditförluster om 31,3 mkr, vilket är en minskning med 13 procent. Resultat efter kreditförluster uppgick till 26,1 mkr, vilket motsvarar en minskning om 8,3 mkr mot 2019.
 

Delårsrapporter från föregående år