Hoppa till textinnehållet

Delårsrapport för Södra Dalarnas Sparbank

Banken redovisar ett resultat före kreditförluster om 35,6 mkr, vilket är en ökning med 16 procent. Resultat efter kreditförluster uppgick till 34,4 mkr, vilket motsvarar en ökning om 4,7 mkr mot 2018.
 

Delårsrapporter från föregående år