Meny
Vår verksamhet
Samhällsnytta
Kontakta oss

Delårsrapport för Södra Dalarnas Sparbank

Banken redovisar ett resultat efter kreditförluster om 65,6 mkr, vilket motsvarar en ökning om 26,9 mkr mot första halvåret 2022. Periodens resultat efter skatt uppgick till 53,4 mkr (32,2 mkr)

Delårsrapporter från föregående år